|   EN

08 listopada 2016 roku odbyła się inauguracja czwartej edycji zajęć dydaktycznych w Ośrodku Edukacyjnym „Czym skorupka za młodu”. W uroczystości uczestniczyli: Prorektor do spraw Organizacji i Rozwoju dr Arkadiusz Wołoszyn, Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa, Dziekana Wydziału Humanistycznego Pani dr Dorota Skrocka, Dziekana Wydziału Technicznego Pan dr Andrzej Kuciński, Kanclerz Akademii Roman Gawroniak. W inauguracji wzięli udział także dyrektorzy i przedstawiciele szkół podstawowych regionu lubuskiego: Pani Kamila Frątczak Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Wojciech Kudliński Wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego ds. szkoły podstawowej w Skwierzynie oraz Pani Elżbieta Łagoda nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim

            W tak wyjątkowym dniu pierwszymi uczestnikami zajęć w Ośrodku Edukacyjnym byli uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej z Zespołu Szkół nr 20 z Gorzowa Wielkopolskiego wraz z nauczycielami Panią Kamilą Kumorek i Panią Agnieszką Nadrowską.

            Inauguracja czwartej edycji zajęć w Ośrodku Edukacyjnym „Czym skorupka za młodu” jest kontynuacją dotychczasowej działalności realizowanej w ramach pracowni matematycznej i fizycznej. Głównym celem niezmiennie jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów edukacji wczesnoszkolnej naukami ścisłymi, umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w poznawaniu i odkrywaniu świata poprzez samodzielne działanie, testowanie i eksperymentowanie zgodne z zasadami naukowymi. W dotychczasowej działalności Ośrodka Edukacyjnego udział wzięło łącznie 55 klas edukacji wczesnoszkolnej, jest to ponad tysiąc trzystu uczniów. Przyjmowano klasy nie tylko z Gorzowa Wielkopolskiego, ale również m. in. z Lipek Wielkich, Międzyrzecza, Skwierzyny, Świebodzina, Witnicy, Dobiegniewa, Santoka, Pszczewa, Kłodawy, Starego Kurowa, Cybinki, Górek Noteckich i wielu innych miejscowości. W niniejszym roku akademickim, w semestrze zimowym, odbędzie się 10 spotkań edukacyjnych, w których będą uczestniczyć uczniowie z gorzowskich placówek, a dokładnie z  Zespołu Szkół nr 20, Szkoły Podstawowej  nr 5, szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Zespołu Edukacyjnego ze Skwierzyny. Łącznie, w pierwszym semestrze, w naszych zajęciach uczestniczyć będzie stu dwudziestu uczniów.

Żyjemy w bardzo ciekawym świecie. Każdego dnia mamy szansę na poznanie czegoś zupełnie nowego. Wciąż jest tak wiele rzeczy i zjawisk do odkrycia, nawet na co dzień w przedmiotach, które znajdują się wokół nas. Do eksperymentowania nie potrzeba tak naprawdę specjalnego laboratorium – już sam kontakt z otoczeniem może prowadzić do fascynujących nowych odkryć, jeśli nauczymy się bacznie obserwować, stawiać właściwe pytania i wykażemy pewną naukową dociekliwość. Dlatego intencją funkcjonowania Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” jest stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy sformułują hipotezy badawcze i poprzez własne doświadczenia zweryfikują je, a także wyciągną odpowiednie wnioski. Dążymy do kreowania atmosfery, w której uczeń będzie aktywnym uczestnikiem w eksplorowaniu otoczenia, dlatego ideą naszych zajęć jest wdrożenie i inspirowanie dzieci do postawy twórczego badacza, która odznacza się ciekawością, osobistym zaangażowaniem, zapałem i kreatywnością. Dlatego udział w projekcie daje możliwość uczniowi na samodzielne - praktyczne działanie, które realizowane jest w formie zajęć: laboratoryjnych, warsztatowych, pokazów naukowych oraz aktywnej dyskusji.

Chcielibyśmy aby działalność Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” odbierana była jako dodatkowa szansa edukacyjna dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szansa, która ukierunkowana jest na odkrywanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, jego uzdolnień, talentów i pasji, a także szansa na dodatkowe działania edukacyjne, dzięki którym możliwe jest doskonalenie uwagi, pamięci, spostrzegawczości, wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. Dodatkowo kreowane działania w Ośrodku zmierzają również do rozwijania u dzieci niezbędnych kompetencji społecznych, jak umiejętności zespołowego działania, poprawnej komunikacji i zdolności twórczych. Ośrodek Edukacyjny jest miejscem dla ucznia edukacji wczesnoszkolnej – „Małego Odkrywcy”, któremu chcemy pokazać jak fascynujący jest świat nauki i wspólnie odkrywać radość z uczenia się.

Dyrektor Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”

Marta Wawrzyniak

Back to top