|   EN

Aktualności startowa

Studenci trzeciego roku filologii angielskiej studiów stacjonarnych zrealizowali kolejny projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym. W okresie marzec-maj 2019 przygotowali i wystawili dwukrotnie bajkę pt. „Little Red Riding Hood”/„Czerwony Kapturek” dla dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 4 i nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim.

Pod koniec kwietnia 2019 r. w polskojęzycznym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu przebywała delegacja AJP, której przewodniczyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W skład delegacji weszli: dr Przemysław Słowiński, prorektor ds. Studenckich oraz dr Halina Uchto, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą. Połuknie (lit. Paluknys), wieś na Litwie w rejonie trockim, w okręgu wileńskim – siedziba gminy.

W dniu 23.05.2019 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podpisana została umowa patronacka pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża - Wydziałem Technicznym a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.

Student pierwszego roku mechaniki i budowy maszyn Fryderyk Fulko zdobył srebrny medal  XXXV Długodystansowych Mistrzostw Polski

11 maja 2019 odbyło się X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 18 maja 2019 r. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Teatrem im. Juliusza Osterwy, Młodzieżowym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną I Stopnia im. J. Ciesielskiego, firmą INNEKO i Salonem Migdal współorganizowała „Święto Ulicy Teatralnej”.

Rekrutacja na studia podyplomowe edycji 2019/2020 rozpoczęta!

Dnia 17 maja br., w ramach VIII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej, odbyło się dyktando Gorzowski Mistrz Ortografii.

Back to top