|   EN

 

Zasady naboru: złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty: 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na wzorze Uczelni);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku dyplomu w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski;
  • 2 zdjęcia (wielkości jak do dowodu osobistego);
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu, w przypadku cudzoziemców oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.

Pobierz plik (PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc) PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe.doc

Pobierz plik (Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx) Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.docx

 

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresach:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PRAWO PRACY

LOGOPEDIA

Do pierwszych zajęć na ww. kierunkach przyjmujemy jeszcze chętnych.

 

Termin zgłoszeń na pozostałe kierunki zostaje wydłużony do 31 października 2019 r.

 

Dokumenty na studia podyplomowe przyjmowane są od poniedzialku do piątku od 8.00 do 15.00, w pokoju 109 przy ul.Teatralnej 25.

Komplet dokumentów można wysłać pocztą na adres:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE

 

Opłaty:

  • studia 2 - semestralne: 1400-1600 zł / semestr.
  • studia 3 i 4 - semestralne: 1000-1600 zł / semestr.

Zajęcia: odbywają się w trybie niestacjonarnym, 1-3 razy w miesiącu (piątki, soboty, niedziele) z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli.

 

Kierunki studiów podyplomowych:

http://www.ajp.edu.pl/oferta-studiow/kierunki-studiow-podyplomowych.html 

Uwaga!

AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PLANÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NIEURUCHOMIENIA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PRZYPADKU ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA.

Back to top