|   EN

Konkurs Przedsiębiorczość

loading...

KONKURS WIEDZY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 

„Przedsiębiorczość 2020” - zagadnienia

  1. Człowiek przedsiębiorczy. Cechy przedsiębiorcy. Asertywność. Podejmowanie decyzji. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

  2. Rynek, cechy i funkcje. Czynniki wytwórcze. Pojęcie , elementy , warunki sprawnego funkcjonowania i funkcje rynku. Popyt, podaż , równowaga rynkowa. Rodzaje nierównowagi. Obieg okrężny produktu i dochodu, transformacja gospodarki polskiej.

  3. Instytucje rynkowe. Pojęcie, geneza funkcje pieniądza. Bank centralny i banki komercyjne. Giełda i instytucje  ubezpieczeniowe. Formy inwestowania kapitału. Papiery wartościowe. System emerytalny i fundusze emerytalne.

  4. Państwo i gospodarka. Funkcje państwa, mierniki wzrostu gospodarczego. Budżet państwa. Polityka pieniężna. Inflacja. Cykl koniunkturalny i kurs walutowy. Globalizacja.

  5. Przedsiębiorstwo. Otoczenie przedsiębiorstwa. Cele działalności firmy. Biznes plan. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Rejestracja przedsiębiorstwa. Zasady pracy zespołowej. Konflikty w organizacji. Etyka w biznesie.

  6. Rynek pracy. Pojęcie, rodzaje, mierniki bezrobocia. Aktywne metody poszukiwania pracy. Formy zatrudnienia. Dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna. Wynagrodzenie z tytułu pracy. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

KONKURS WIEDZY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Informacje podstawowe o konkursie:

„Przedsiębiorczość 2020” - konkurs wiedzy z obszaru przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

 

Forma konkursu:

Konkurs „Przedsiębiorczość” składa się z dwóch etapów:

  • pierwszy etap odbywa się w szkole ponadgimnazjalnej przystępującej do konkursu i obejmuje test z pytaniami jednokrotnego wyboru;
  • drugi etap odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i obejmuje test z pytaniami wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów w pierwszym etapie (minimum jedna osoba z każdej z przystępujących do konkursu szkół - w zależności od wyników w szkołach).

 

Zasięg terytorialny konkursu:

Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

 

Czas i miejsce konkursu:

Pierwszy etap Konkursu (w szkole ponadgimnazjalnej przystępującej do Konkursu) odbędzie się 20 stycznia 2020 roku.

Drugi etap Konkursu odbędzie się 24 marca 2020 roku o godzinie 10:00, na terenie kampusu uczelni przy ul. Chopina 52 w budynku nr 8 / sala nr 106.

 

KONKURS WIEDZY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  - ZAPROSZENIE

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ZAPRASZA uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy  „Przedsiębiorczość”.

KONKURS „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020” obejmuje dwa etapy.

Pierwszy etap Konkursu (w szkole ponadgimnazjalnej, przystępującej do Konkursu) odbędzie się 20 stycznia 2020 roku.

Drugi etap odbędzie się 24 marca 2020 roku o godzinie 10:00, na terenie kampusu uczelni przy ul. Chopina 52 w budynku nr 8 / sala nr 106.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez swoje szkoły drogą elektroniczną na adres: konkurs.przedsiebiorczosc@ajp.edu.pl. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępna jest w zakładce „regulamin”.

Back to top