|   EN

Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa

Spotkanie autorskie

Dnia 13 listopada 2019 roku odbyło się zorganizowane przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim spotkanie z autorką książki „Tatarzy polski. Ciągłość i zmiana” dr Katarzyną Radłowską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach spotkania autorka wygłosiła wykład „Społeczność tatarska na Podlasiu”.

dr Łukasz Budzyński, dr Joanna Lubimow

 


Sympozjum połączone z wykładem

27 listopada 2019 roku odbyło się zorganizowane przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa oraz Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim sympozjum połączone z wykładem pana Jarosława Palickiego pt. „Wojna obronna 1939”.

dr Łukasz Budzyński,  dr Joanna Lubimow  

 

 


Wykład „Żołnierze Wyklęci - Młode Pokolenie Walczy - Gorzów 1950” w AJP

Dnia 7 marca 2015 r. odbył się zorganizowany przez Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa wykład na temat „Żołnierze Wyklęci - Młode Pokolenie Walczy - Gorzów 1950”, który wygłosił Jarosław Palicki, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, odział w Szczecinie, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim. Do wykładu wprowadził dr Piotr Krzyżanowski.

mgr Joanna Lubimow, dr Łukasz Budzyński      

 


III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści
a inkluzja społeczna”.

 

Fotorelacja z III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”.  Debata została zorganizowana przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP, oraz Pracownię Etnopedagogiki przy ACBiR AJP we współpracy z Lambdą Warszawa, Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE),  Jean Monnet Chair „The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union” oraz Jean Monnet Module EUMIGRO.

 

 


X Seminarium Europejskie „Rynek wewnętrzny UE – szanse i wyzwania. Perspektywa dla młodych”

 

W dniu 6 listopada 2017 r. odbyło się  X Seminarium Europejskie „Rynek wewnętrzny UE – szanse i wyzwania. Perspektywa dla młodych”. Organizatorami seminarium byli: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Jean Monnet Module EUIncSo, Fundację Konrada Adenauera w Polsce (KAS). Prelegenci seminarium w osobach:

Pana Daniela Sobolewskiego (Główny specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim),

Pani Aleksandry Piotrowiak ( Koordynator programu ERASMUS+,  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim),

Pana Romana Mizernego, (wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej  w Gorzowie Wielkopolskim oraz prezes zarządu Zremb Holding S.A.)

zaprezentowali tematykę wspólnego rynku UE z perspektywy gospodarczej, w zakresie możliwości pozyskania i wykorzystania środków UE oraz podejmowania kształcenia w ramach programu Erasmus+.

W seminarium uczestniczyli studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz uczniowie IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Joanna Lubimow, Łukasz Budzyński

 

 

 


IX Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratowniczych Green Medline 2017

 

W dniach 3-5 listopada 2017r. studenci I i II roku Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa w ramach aktywności Ośrodka Edukacyjnego Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa wzięli udział w IX Międzynarodowych Ćwiczeniach Zespołów Ratowniczych Green Medline 2017.

W wydarzeniu uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu oraz polskie i niemieckie zespoły ratunkowe. Tematem manewrów były zagrożenia terrorystyczne.

Studenci mieli możliwość obserwować sprawność działania służb w zwalczaniu terroryzmu oraz przyjrzeć się postępowaniu służb ratownictwa medycznego w takich sytuacjach. Praktyczne aspekty wydarzenia wzbogacone zostały wystąpieniami pracowników WAiBN, tj. prof. dr hab. K. Mauscha, dra S. Lenarda, dra R. Maciejczyka, dra A. Skwarskiego.

Joanna Lubimow, Łukasz Budzyński


WYKŁAD

 

LUBUSKA MŁODZIEŻOWA AKADAMIA BEZPIECZEŃSTWA

zaprasza na wykład

JAROSŁAWA PALICKIEGO

pracownika

Instytutu Pamięci Narodowej

odział w Szczecinie, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

pt., Przełomy polityczne w Polsce w latach 1956-1989

 

Wprowadzenie do wykładu:

dr Piotr Krzyżanowski

***

6 grudnia 2016 r. o godz. 15.30

w sali 302 budynek 8

ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski

 

 


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 

 

 

Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa zaprasza na szkolenie realizowane w ramach projektu “Ambasadorzy Sprawiedliwości”, które odbędzie się 20 stycznia 2016 roku w PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski, ul. Chopina 52, w sali 106 b. 8, godz.: 13.00-14.30.

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez stronę: https://courtwatch.pl/wolontariat/zapisy/.

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu “Ambasadorzy Sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS i projektu „Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.

 

Współorganizatorem szkolenia jest: Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa przy Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

 


 

Warszaty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych

Dnia 7 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wykład i warsztaty, nt. decyzji administracyjnej. Zajęcia z uczniami klas ponadgimnazjalnych przeprowadziła mgr Katarzyna Samulska

 

.Wykład na temat Strefy Schengen

Dnia 7 grudzień 2015 r. odbył się kolejny zorganizowany przez Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa wykład na temat „Rola Straży Granicznej RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Strefy Schengen”, który wygłosiła st. chor. SG Małgorzaty Dolot. 

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński

 

 


 

Spotkanie z Shivan Fate

Dnia 18 listopada 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa. Tym razem gościem był obywatel Syrii narodowości kurdyjskiej SHIVAN FATE, który opowiadał o aktualnej sytuacji w Syrii, walce zbrojenej przeciwko ISIS oraz fali uchodżców i obaw z tym związanych w Europie. Wykład wprowadzający w tematykę wygłosił dr Krzysztof Gorazdowski.

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński

 

 


 

Warsztaty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Dnia 10 listopada 2015r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty z zakresu  przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zajęcia z uczniami klas ponadgimnazjalnych przeprowadziła dr Bogna Wach.

 

 

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński

 


 

Profilaktyka a Ty

W dniu 22 października 2015r. koordynatorzy Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa Joanna Lubimow i Łukasz Budzyński ukończyli szkolenie eksperckie programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli, policjantów do pełnienia funkcji ekspertów w programie PAT w obszarze funkcjonowania szkoły i lokalnego samorządu. Każdy uczestnik szkolenia po jego zakończeniu uzyskał status certyfikowanego eksperta programu PaT. W lokalnej społeczności, będzie głównym specjalistą miasta/powiatu/gminy w prezentowaniu programu PaT na forach samorządowych i pedagogicznych w celu inspirowania do tworzenia PaTPORTÓW. Przeszkolony ekspert może zostać również inicjatorem utworzenia nowej lokalnej młodzieżowej grupy PaT pracując metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej.

 


 

Wykład na temat cyberprzestępczości

Dnia 7 października 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa. Tym razem wykład wygłosił nadkomisarz Arkadiusz Kozak nt. Złośliwe oprogramowanie i kradzież tożsamości w cyberprzestrzeni. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz studenci.

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński

 

 


 

Wizyta studyjna na poligonie

Wizyta studyjna na pokazie działań podejmowanych przez jednostki Straży Granicznej w ramach lubuskiego aliansu służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej.

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński

 

 

Spotkanie z żołnierzami - relacja

 

17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu

 

Dnia 22 czerwca 2015 r. odbyło się trzecie z cyklu spotkań w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa. Tym razem gośćmi i prelegentami byli żołnierze WP, weterani misji w Afganistanie i Iraku. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowi gimnazjum nr 21, 13 oraz licealiści i studenci.
Prelegenci przedstawili specyfikę pracy żołnierza WP uczestniczącego w misjach pokojowych.
Serdecznie dziękujemy za bardzo interesującą prezentację chor. Przemysławowi Lisieckiemu, st. sierż. Pawłowi Konik, sierż. Krzysztofowi Cuch.
 
mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński
 
 
 
 
Spotkanie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

W dniu 3 czerwca 2015 r. w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa zorganizowane zostało wyjście do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W spotkaniu wzięli uczniowie Gimnazjum 21 oraz Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu wraz z opiekunami. Uczniom zaprezentowano zadania oraz podstawowe procedury pracy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  Uczestnicy spotkania zapoznali się z podstawami współpracy i koordynacji działań mających na celu skrócenie czasu przekazywania informacji oraz integrację służb. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili salę operacyjną gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem jednolitego numeru alarmowego 112, w ramach którego jest możliwość uzyskania pomocy podmiotów i służb do zadań których należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński


 

Wykład inauguracyjny

2
W dniu 25 maja 2015 roku odbył się inauguracyjny wykład w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa.

Pierwsze spotkanie w ramach Ośrodka Edukacyjnego uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego dr Jacek Jaśkiewicz.

Wykład pod tytułem „Czy żyjemy w czasach III wojny światowej” wygłosił prof. dr hab. Paweł Leszczyński.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego dr Anna Chabasińska,  pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa,

nauczyciele, uczniowie gimnazjów gorzowskich oraz studenci. 

mgr Joanna Lubimow, mgr Łukasz Budzyński

  

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

we współpracy z

LUBUSKĄ MŁODZIEŻOWĄ AKADEMIĄ BEZPIECZEŃSTWA

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKIEJ

MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

która odbędzie się 23 kwietnia 2020 Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża,

ul. Chopina 52, Gorzów Wielkopolski

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym. Konferencja adresowana jest do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest miejscem integracji młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Interdyscyplinarny charakter konferencji tworzy przestrzeń, w której możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także która w zamiarze organizatorów ma inspirować do dalszych poszukiwań badawczych i edukacji w tym obszarze.

Główne obszary konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:

 1. Bezpieczeństwa międzynarodowego
 2. Bezpieczeństwa wewnętrznego
 3. Bezpieczeństwa społecznego
 4. Edukacji dla bezpieczeństwa
 5. Aspektów administracyjno-prawnych bezpieczeństwa

RADA NAUKOWA:

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Jagusiak (przewodniczący), Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  w Warszawie;
 • dr hab. Beata Orłowska, prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
 • dr hab. Paweł Leszczyński, prof. AJP, Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim;
 • dr Przemysław Słowiński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
 • dr Anna Chabasińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
 • dr Monika Kamper-Kubańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;
 • dr Danuta Kaźmierczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • dr Aleksandra Szczerba – Zawada, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
 • dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

KIEROWNIK NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Łukasz Budzyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w Gorzowie Wielkopolskim;
 • dr Grzegorz Klein, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w Gorzowie Wielkopolskim.
 • dr Joanna Lubimow, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "BEZPIECZEŃSTWO W KADRZE"

22 maja miało miejsce uroczyste wręczenie naród i wyróznień dla finalistów konkursu "Bezpieczeństwo w Kadrze". Wręczenie dokonał dr Jacek Jaśkiewicz, dziekan WAiBN PWSZ im. Jakuba z Paradyża. 

Fotorelacja na fecebookowym fanpage #Lubuska Młodzieżowa Akademia bezpieczeństwa

Pobierz ten plik (Protokół.pdf)Protokół

Koordynatorzy działań w ramach Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa

Łukasz Budzyński

662 18 21 41

lbudzynski@pwsz.pl;

Joanna Lubimow

607 56 57 66

jlubimow@gmail.com;

Back to top