|   EN

Akcje wolontariatu

MARSZ SENIORA

ZADANIA WOLONTARIUSZY:  Pomoc przy organizacji marszu nordic walking. Dopasowywanie kijków seniorom, stanie w punktach kontrolnych na trasie, towarzyszenie w maszerowaniu.

CZAS: wrzesień

POLA NADZIEI

ZADANIA WOLONTARIUSZY:  Sprzedaż cebulek żonkili na terenie uczelni oraz przed meczami AZS PWSZ.

CZAS: wrzesień/ październik

DNI DAWCY DKMS POLSKA

ZADANIA WOLONTARIUSZY: Oplakatowanie miasta. Przeprowadzenie akcji informacyjnej na uczelni. Rejestrowanie potencjalnych dawców.

CZAS: nieokreślony

STUDENCI DZIECIOM

ZADANIA WOLONTARIUSZY:  Zaproponowanie i koordynowanie zabaw dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

CZAS: nieokreślony, głównie soboty

ZBIÓRKA NA DZIEŃ CHOREGO

ZADANIA WOLONTARIUSZY: Kwestowanie na rzecz Hospicjum św. Kamila w Gorzowie w określonych wcześniej rejonach. Dyżury dwugodzinne w parach.

CZAS: kwiecień

POMOC W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

ZADANIA WOLONTARIUSZY: Organizowanie dzieciom czasu spędzanego w świetlicach. Pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Pomoc w akcjach jednorazowych organizowanych w ramach działalności świetlic (np. robieniu ozdób świątecznych na kiermasz).

CZAS: cały rok

Back to top