|   EN

Program studiów i ECTS

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2019-2022

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE 2019-2022 stacjonarne.pdf)plan studiów ZARZĄDZANIE 2019-2022 stacjonarne.pdf

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE 2019-2022 niestacjonarne.pdf)plan studiów ZARZĄDZANIE 2019-2022 niestacjonarne.pdf

karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe 2019 - 2022.pdf)A. Przedmioty podstawowe 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe 2019 - 2022.pdf)B. Przedmioty kierunkowe 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - handel i marketing 2019 - 2022.pdf)C. Moduł obieralny - handel i marketing 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie jakością 2019 - 2022.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie jakością 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obiealny - zarządzanie przedsiębiorstwem 2019 - 2022.pdf)C. Moduł obiealny - zarządzanie przedsiębiorstwem 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi 2019 - 2022.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i parktyka 2019 - 2022.pdf)D. Dyplomowanie i parktyka 2019 - 2022.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2018-2021

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) Plan studiów, kierunek zarądzanie, studia stacjonarne 2018-2021

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) Plan studiów, kierunek zarządzanie, studia niestacjonarne 2018-2021

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe Z 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie 2014.pdf) B. Przedmioty kierunkowe Z 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie 2014.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie jakoscią 2018-2021

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi 2018-2021

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie przdsiebiorstwem 2018-2021

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - handel i marketing 2018-2021


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) Plan studiów, kierunek zarądzanie, studia stacjonarne 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) Plan studiów, kierunek zarządzanie, studia niestacjonarne 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe Z 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) B. Przedmioty kierunkowe Z 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie jakoscią 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie przdsiebiorstwem 2017-2020

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Moduł obieralny - handel i marketing 2017-2020


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2016 - 2019

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe ZI_S 2016-2019.pdf) Plan studiów, kierunek zarzadzanie, studia stacjonarne 2016-2019

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe ZI_S 2016-2019.pdf) Plan studiów, kierunek zarzadzanie, studia niestacjonarne 2016-2019

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe ZI_NS 2016-2019.pdf)A. Przedmioty podstawowe ZI_S 2016-2019

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe ZI_S 2016-2019.pdf)A. Przedmioty podstawowe ZI_NS 2016-2019

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe ZI_NS 2016-2019.pdf)B. Przedmioty kierunkowe ZI_S 2016-2019

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe ZI_S 2016-2019.pdf)B. Przedmioty kierunkowe ZI_NS 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie jakością ZI_S 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie jakością ZI_S 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie jakością ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie jakością ZI_NS 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie procesami logistycznymi ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie procesami logistycznymi ZI_S 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie procesami logistycznymi ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie procesami logistycznymi ZI_NS 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZI_S 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZI_NS 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi ZI_S 2016-2019

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi ZI_NS 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie zasobami ludzkimi ZI_NS 2016-2019

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka ZI_S 2016-2019

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka ZI_NS 2016-2019

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2015 - 2018

Pobierz plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf)  plan studiów ZARZĄDZANIE I st, stacjonarne 2015-2018

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf)  plan studiów ZARZĄDZANIE I st, niestacjonarne 2015-2018

karty przedmiotów

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe Z_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) B. Przedmiotuy kierunkowe Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) B. Przedmiotuy kierunkowe Z_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie produkcją Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie produkcją_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie procesami logistycznymi Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie procesami logistycznymi Z_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie jakością Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie jakością Z_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie zasobami ludzkimi Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie zasobami ludzkimi Z_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie przrzedsiębiorstwem Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie przrzedsiębiorstwem Z_NS 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka Z_S 2015

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka Z_NS 2015

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2014 - 2017

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) plan studiów ZARZĄDZANIE_S 2014 - 2017

Pobierz ten plik (B przedmioty kierunkowe, zarządzanie 2012.pdf) plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2014 - 2017

karty przemiotów

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe, zarządzanie

Pobierz ten plik (C Moaduł specjalnościowy, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie 2012.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, zarządzanie

Pobierz ten plik (C Moaduł specjalnościowy, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie 2012.pdf) C. Przeedmioty specjalnościowe, zarządzanie zasobami ludzkimi

Pobierz ten plik (C Moaduł specjalnościowy, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarzadzanie technologiami informacyjnymi

Pobierz ten plik (B przedmioty kierunkowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specajalnościowe, handel i marketing

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie przedsiębiorstwem

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, zarządzanie

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2013-2016

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_S 2012 - 2015.pdf) plan studiów ZARZĄDZANIE_S 2013 - 2016

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_S 2013 - 2016.pdf) plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2013 - 2016

karty przedmiotów

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe, zarządzanie

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, zarządzanie

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe, handel i marketing

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie procesami logistycznymi

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie przedsiębiorstwem

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie zasobami ludzkimi

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjanościowe, zarzadzanie technologiami informacyjnymi

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek ZARZĄDZANIE 2012 - 2015

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015.pdf)   plan studiów ZARZĄDZANIE_S 2012 - 2015

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015.pdf)   plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015

karty przedmiotów

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015.pdf)  A. Przedmioty podstawowe, zarządzanie

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, zarządzanie

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie zasobami ludzkimi

Pobierz ten plik (plan studiów ZARZĄDZANIE_NS 2012 - 2015.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie procesami logistycznymi

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie i planowanie marketinkowe

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie technologiami informacyjnymi

Pobierz ten plik (A przedmioty podstawowe, zarządzanie 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, zarządzanie

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek zrządzanie, studia drugiego stopnia 2019-2021

Pobierz plik (plan studiów ZARZADZANIE II STOPNIA 2019-2021 stacjonarne.pdf)plan studiów ZARZADZANIE II STOPNIA 2019-2021 stacjonarne.pdf

Pobierz plik (plan studiów ZARZADZANIE II STOPNIA 2019-2021 niestacjonarne.pdf)plan studiów ZARZADZANIE II STOPNIA 2019-2021 niestacjonarne.pdf

karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe 2019 - 2021.pdf)A. Przedmioty podstawowe 2019 - 2021.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe 2019 - 2021.pdf)B. Przedmioty kierunkowe 2019 - 2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie 2019 - 2021.pdf)C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie 2019 - 2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager logistyki 2019 - 2021.pdf)C. Moduł obieralny - manager logistyki 2019 - 2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarzadzanie przedsiebiorstwem 2019 - 2021.pdf)C. Moduł obieralny - zarzadzanie przedsiebiorstwem 2019 - 2021.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek zrządzanie, studia drugiego stopnia 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) progrma studiów ZARZĄDZANIE studia II stopnia, stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) progrma studiów ZARZĄDZANIE studia II stopnia, niestacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) A. Przedmioty podstawowe ZII 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) B. Przedmioty kierunkowe ZII 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - manager logistyki ZII 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - rachunkowość i zarządzanie finansmi ZII 2018-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZII 2018-2020

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek zrządzanie, studia drugiego stopnia 2017-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) program studiów ZARZĄDZANIE studia II stopnia, stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) program studiów ZARZĄDZANIE studia II stopnia, niestacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe ZII 2017-2019.pdf)A. Przedmioty podstawowe ZII 2017-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe ZII 2017-2019.pdf)B. Przedmioty kierunkowe ZII 2017-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_ 2017-2019.pdf) C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_ 2017-2019.pdf

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - manager administracji ZII 2017-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - manager logistyki ZII 2017-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - manager turystyki ZII 2017-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - rachunkowość i zarządzanie finansami ZII 2017-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZII 2017-2019

 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek zarządzanie, studia drugiego stopnia 2016 - 2018

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) program studiów ZARZADZANIE studia II stopnia, stacjonarne 2016-2018

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf) program studiów ZARZADZANIE studia II stopnia, niestacjonarne 2016-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowa ZII_S 2016-2018.pdf)A. Przedmioty podstawowa ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowa ZII_S 2016-2018.pdf)A. Przedmioty podstawowa ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowa ZII_S 2016-2018.pdf)B. Przedmioty kierunkowe ZII_S 2015

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowa ZII_NS 2016-2018.pdf)B. Przedmioty kierunkowe ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_S 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager administracji ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - manager administracji ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager administracji ZII_S 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - manager administracji ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager logistyki ZII_S 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - manager logistyki ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager logistyki ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - manager logistyki ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager turystyki ZII_S 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - manager turystyki ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - manager turystyki ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - manager turystyki ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZII_S 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - zarządzanie przedsiębiorstwem ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - rachunkowość i zarządzanie finansami ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - rachunkowość i zarządzanie finansami ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - rachunkowość i zarządzanie finansami ZII_NS 2016-2018.pdf)C. Moduł obieralny - rachunkowość i zarządzanie finansami ZII_NS 2016-2018

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st 2013.pdf)D. Dyplomowanie ZII_S 2016-2018

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowa ZII_NS 2016-2018.pdf)D. Dyplomowanie ZII_NS 2016-2018

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek zarządzanie, studia drugiego stopnia 2015 - 2017

Pobierz ten plik (_II st ZARZADZANIE stacjonarne 2015-2017.pdf)_II st ZARZADZANIE stacjonarne 2015-2017

Pobierz ten plik (_II st ZARZADZANIE niestacjonarne 2015-2017.pdf)_II st ZARZADZANIE niestacjonarne 2015-2017

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe ZII_S 2015.pdf) A. Przedmioty podstawowe ZII_S 2015

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe ZII_NS 2015.pdf) A. Przedmioty podstawowe ZII_NS 2015

Pobierz ten plik (B. Przedmioty kierunkowe ZII_NS 2015.pdf) B. Przedmioty kierunkowe ZII_NS 2015

Pobierz ten plik (B. Przedmioty kierunkowe ZII_S 2015.pdf) B. Przedmioty kierunkowe ZII_S 2015

Pobierz ten plik (C. doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_S 2015.pdf) C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_S 2015

Pobierz ten plik (C. doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_NS 2015.pdf) C. Moduł obieralny - doradztwo personalne i coaching w biznesie ZII_NS 2015

Pobierz ten plik (C. manager administracji ZII_NS 2015.pdf) C. Moduł obieralny - manager administracji ZII_S 2015

Pobierz ten plik (C. manager administracji ZII_S 2015.pdf) C. Moduł obieralny - manager administracji ZII_NS 2015

Pobierz ten plik (C. manager turystyki ZII_S 2015.pdf) C. Moduł obieralny - manager turystyki ZII_S 2015

Pobierz ten plik (C. manager turystyki ZII_NS 2015.pdf) C. Moduł obierlany - manager turystyki ZII_NS 2015

Pobierz ten plik (C. rachunkowosc i zarzadzanie finansami ZII_NS 2015.pdf) C. Moduł obieralny - rachunkowosc i zarzadzanie finansami ZII_S 2015

Pobierz ten plik (C. rachunkowosc i zarzadzanie finansami ZII_S 2015.pdf) C. Moduł obieralny - rachunkowosc i zarzadzanie finansami ZII_S 2015

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek zarządzanie, studia drugiego stopnia 2014 - 2016

 plan studiów ZARZĄDZANIE II st._ S 2014 - 2016

 plan studiów ZARZĄDZANIE II st._NS 2014 - 2016

karty przedmiotów

 A. Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st.

 B. Przedmioty kierunkowe, zarządzanie II st.

 C. Przedmioty specjalnościowe, rachunkowość i zarządzanie finansami

 C. Przedmioty specjalnościowe, manager turystyki

 C. Przedmioty specjalnościowe, manager administracji

C. Przedmioty specjalnościowe, zarządzanie przedsiebiorstwem

 C. Przedmioty specjalnosciowe, manager reklamy

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek zarządzanie, studia drugiego stopnia 2013 - 2015

  plan studiów kierunek ZARZADZANIE_S II st 2013 - 2015

  plan studiów kierunek ZARZADZANIE_NS II st 2013 - 2015

karty przedmiotów

 A. Przedmioty podstawowe, zarządzanie II st.

 B. Przedmioty kierunkowe, zarządzanie II st.

 C. Przedmioty specjalnościowe, manager reklamy

 C. Przedmioty specjalnościowe, rachunkowość i zarzadzanie finansami

 C. Przedmioty specjalnościowe, zarzadzanie przedsiębiorstwem

 D. Dyplomowanie

 PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RCHUNKOWOŚĆ 2019-2022

Pobierz plik (FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2019-2022 niestacjonarne.pdf) Plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2019-2022 stacjonarne.pdf

Pobierz plik (FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2019-2022 niestacjonarne.pdf) Plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2019-2022 niestacjonarne.pdf

karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe 2019 - 2022.pdf)A. Przedmioty podstawowe 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe 2019-2022.pdf)B. Przedmioty kierunkowe 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - bankowość 2019 - 2022.pdf)C. Moduł obieralny - bankowość 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - rachunkowość i podatki 2019 - 2022.pdf)C. Moduł obieralny - rachunkowość i podatki 2019 - 2022.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka FiR 2019 - 2022.pdf)D. Dyplomowanie i praktyka FiR 2019 - 2022.pdf

 


 PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RCHUNKOWOŚĆ 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) Plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2018-2021 stacjonarne

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) Plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2018-2021 niestacjonarne

karty przedmiotów:

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) B. Przedmioty kierunkowe 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Moduł obieralny - bankowość 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Modył obieralny - rachunkowość i podatki 2018-2021

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka 2018-2021

 


 PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RCHUNKOWOŚĆ 2017-2020

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)plan studiów FINANSE_I_RACHUNKOWOŚĆ_2017-2018_stacjonarne

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)plan studiów_FINANSE_I_RACHUNKOWOŚĆ_2017-2018_niestacjonarne

karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe 2017-2020.pdf)A. Przedmioty podstawowe 2017-2020.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe 2017-2020.pdf)B. Przedmioty kierunkowe 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł specjalnościowy - bankowość 2017-2020.pdf)C. Moduł specjalnościowy - bankowość 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł specjalnościowy - finanse w sektorze administrcaji publicznej 2017-2020.pdf)C. Moduł specjalnościowy - finanse w sektorze administrcaji publicznej 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł specjalnosciowy - rachunkowość i podatki 2017-2020.pdf)C. Moduł specjalnosciowy - rachunkowość i podatki 2017-2020.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka 2017-2020.pdf)D. Dyplomowanie i praktyka 2017-2020.pdf


PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2016-2019

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia niestacjonarne 2016-2019.pdf

karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe FIR 2016-2019.pdf)A. Przedmioty podstawowe FIR 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe FIR 2016-2019.pdf)B. Przedmioty kierunkowe FIR 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - bankowość FIR 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - bankowość FIR 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł obieralny - rachunkowość i podatki FIR 2016-2019.pdf)C. Moduł obieralny - rachunkowość i podatki FIR 2016-2019.pdf

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)C. Moduł specjalnościowy - finanse w sektorze administrcaji publicznej 2017-2020.pdf

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)D. Dyplomowanie i praktyka FIR 2016-2019.pdf


PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2015- 2018

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ_S 2015-2018 stacjonarne

Pobierz plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ_S 2015-2018 niestacjonarne

karty przedmiotów:

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe FIR_NS 2015.ps.pdf) A. Przedmioty podstawowe FIR_S 2015

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe FIR_S 2015.ps.pdf) A. Przedmioty podstawowe FIR_NS 2015

Pobierz ten plik (B. Przedmioty kierunkowe FIR_S 2015.pdf) B. Przedmioty kierunkowe FIR_NS 2015

Pobierz ten plik (B. Przedmioty kierunkowe FIR_NS 2015.pdf) B. Przedmioty kierunkowe FIR_S 2015

Pobierz ten plik (C. Moduł obieralby - bankowość i rynek ubezpieczeń FIR_S 2015.pdf) C. Moduł oberalny - rachunkowość i podatki FIR_S 2015

Pobierz ten plik (C. Moduł oberalny - rachunkowość i podatki FIR_S2015.pdf) C. Moduł oberalny - rachunkowość i podatki FIR_NS 2015

Pobierz ten plik (C. Moduł obieralby - bankowość i rynek ubezpieczeń FIR_S 2015.pdf) C. Moduł obieralby - bankowość i rynek ubezpieczeń FIR_S 2015

Pobierz ten plik (C. Moduł obieralby - bankowość i rynek ubezpieczeń FIR_NS 2015.pdf) C. Moduł obieralby - bankowość i rynek ubezpieczeń FIR_NS 2015

Pobierz ten plik (D. Dyplomowanie i praktyka FIR_S 2015.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka FIR_S 2015

Pobierz ten plik (D. Dyplomowanie i praktyka FIR_NS 2015.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka FIR_NS 2015

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2014- 2017

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ_S 2014-2017

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2014-2017

karty przedmiotów:

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, finanse i rachunkowość

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, rachunkowość i podatki

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, bankowość i rynek ubezpieczeń

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, finanse przedsiębiorstw

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, finanse i rachunkowość

 


 PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2013- 2016

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)  plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_S 2013 - 2016

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf)  plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2013 - 2016

karty przedmiotów:

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) A. Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, finanse i rachunkowość

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, bankowość i rynek ubezpieczeń

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, rachunkowść i podatki

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, finanse przedsiębiorstwa

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, finanse i rachunkowość

 


 PROGRAM STUDIÓW - kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2012 - 2015

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf)  plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_S 2012 - 2015

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf)  plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015

karty przedmiotów:

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf) A. Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, finanse i rachunkowość

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, bankowość i rynek ubezpieczeń

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, rachunkowość i podatki

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, finanse przedsiębiorstw

Pobierz ten plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC_NS 2012 - 2015.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe, rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne

Pobierz ten plik (A Przedmioty podstawowe, finanse i rachunkowość 2012.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, finanse i rachunkowość

 


Back to top