Uwaga siatkarze!!!

W związku z organizowanymi w Gorzowie Wlkp. w dniu 12 marca br. eliminacjami wojewódzkimi Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet i mężczyzn , bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych osób, które chciałyby wziąć udział w w/w zawodach. Zawodnikami mogą być studenci do 28 roku życia i etatowi pracownicy Uczelni z tytułem magistra.
Zgłoszenia do 9 marca przyjmuje mgr Małgorzata Madej : gosmad1@gmail.com

Dnia 27 stycznia br. w Toruniu zawodnicy ALKS AJP Gorzów Wlkp spisali się świetnie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rekord Polski Antoniego Walickiego w biegu na 300m - 34.22s.

Oto równie znakomite wyniki pozostałych zawodników :

Konrad Marczak 300m - 35.51s PB i 200m - 22.65 s =PB

Olaf Pióro - 300m - 36.43s PB

Alicja Kaczmarek - 600m - 1:36.49s PB

Olga Rzeszewska - 200m - 25.98s PB

Kornelia Sura - wzwyż 160cm PB

Julia Korocińska - 60m - 7.97s PB

Adam Majdański - 400m - 51.66s PB

Adrian Laskowski - 600m - 1:28.56s PB

Pozostałe wyniki tutaj :

http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_i/180127-torun-mityng_201801280125.pdf

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy na imprezy sportowo-rekreacyjne, dzięki którym możecie Państwo pomóc dzieciom ze świetlic srodowiskowych
w Gorzowie Wielkopolskim.

Aby wziąć udział w jednym z wydarzeń wystarczy przynieść czekoladę, która zostanie przekazana dzieciom. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję.  

 

Szczegóły poniżej.

Biuro Osób Niepełnosprawnych AJP  zaprasza studentów niepełnosprawnych do wzięcia udziału w turnieju w kręgle. Miejsce wydarzenia to Kręgielnia "Bowling Słowianka".  Turniej odbędzie się 27 listopada br., o godzinie 17.30. 

Szczegóły poniżej. 

Koło Promocji i Rozwoju WOLONTARIUSZ zaprasza społeczność AJP do aktywnego udziału w ogólnogorzowskiej akcji POLA NADZIEI.We wszystkich obiektach uczelnianych wolontariusze już od początku października będą rozprowadzać cebulki żonkili.

Zebrana kwota zostanie przekazana na rzecz Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

 RUCH TURYSTYCZNY

W OBSZARACH LEŚNYCH I CHRONIONYCH

 

            Dnia 31 maja 2017 roku pracownicy Zakładu Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki oraz Katedry Uwarunkowań Rozwoju Turystyki i Rekreacji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Nadleśnictwa Kłodawa, Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR oraz Fundacji na rzecz Akademii w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowali  III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”.

Konferencja odbyła się w Auli Rektorskiej przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

            Konferencję uroczyście otworzył JM Prorektor ds. Studenckich,  dr Przemysław Słowiński. 

            Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań dotyczących problemów rozwoju turystyki oraz rekreacji ruchowej w Polsce, w obszarach leśnych i chronionych. Zaproponowano następujące wiodące zagadnienia:

- lasy i obszary chronione jako przestrzeń dla turystyki i rekreacji,

- turystyka zrównoważona w obszarach leśnych i  chronionych,

- zagospodarowanie turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne w obszarach leśnych i chronionych,

- marketing turystyki i rekreacji w obszarach leśnych i chronionych,

- kształtowanie produktu turystycznego w oparciu o zasoby i walory lasów i obszarów chronionych,

- determinanty zwiększenia ruchu turystycznego i aktywności rekreacyjnej w obszarach leśnych i chronionych,

- ekoturystyka, turystyka przyrodnicza, salwaturystyka,

- wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych  na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka,

- presja turystyczna w obszarach leśnych i chronionych, jej skutki i możliwości ograniczenia negatywnych wpływów,

- nowe trendy ruchu turystycznego w lasach i obszarach chronionych, metody badań oraz nowoczesne technologie stosowane w ocenie skutków rekreacji ruchowej.

            W konferencji czynny udział zadeklarowały 22 osoby, reprezentanci 5 ośrodków naukowych, a mianowicie: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Nadleśnictwa Kłodawa, Roztoczańskigo Parku Narodowego oraz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.  Ostatecznie w  konferencji wzięło udział 14 prelegentów, którzy wygłosili 13 referatów oraz 32 gości, pracowników naukowych, pracowników nadleśnictw Kłodawa, Barlinek, Bogdaniec, Mieszkowice, Myślibórz i Smolarz oraz studentów kierunku turystyka i rekreacja. W sumie w konferencji uczestniczyło 45 osób.

Wprowadzenie do tematu konferencji wygłosiła pani profesor Wanda Staniewska-Zątek, były pracownik Akademii im. Jakuba z Paradyża, prezentując krótką historię ochrony przyrody w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania pierwszych jej form prawnych (parków, rezerwatów), turystyki na obszarach z dominacją walorów przyrody, edukacji przyrodniczej na kierunkach „turystyka i rekreacja” w  i jej efektów, które obecnie można obserwować w obszarach leśnych czy  chronionych.

            W pierwszej części konferencji, której przewodniczył dr hab. prof. nadzw. Ludwik Lipnicki, wygłoszono 6 referatów, w większości  o charakterze aplikacyjnym, a mianowicie: mgr Paweł Cieniuch z ZPKWL zaprezentował referat pt. „Lubuskie Parki Krajobrazowe a rodzaje turystyki”, prof. dr hab. Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił referat „Turystyka przyrodnicza na przykładzie Muzeum Bociana Białego w Kłopocie”, mgr Tomasz Kalembkiewicz oraz mgr Aleksandra Popiołek z Nadleśnictwa Kłodawa ukazali „Działania Nadleśnictwa Kłodawa podejmowane w celu rozwoju turystyki przyrodniczej” oraz dr Marek Maciantowicz, reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprezentował „Duże projekty turystyczne realizowane na terenie RDLP w Zielonej Górze”. Dwa kolejne referaty, o podłożu bardziej teoretycznym, to: „Turystyka na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego”, który wygłosiła dr Marta Kisiel z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz „Wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka”, który zaprezentowała dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

            W części drugiej konferencji, której przewodniczyła dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska, wygłoszono również 6 referatów. Pierwszy referat, współautorski, wygłosił dr Andrzej Kijowski z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazując problem „Antropopresji w Zespole Parków Krajobrazowych: Chełmskiego i Nadwiślańskiego na przykładzie wybranych obszarów testowych”. Następny referat, również współautorski (dr Tadeusz Grabowski, Roztoczański Park Narodowy, dr Krzysztof Kałamucki, dr Wioleta Kałamucka, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), zaprezentowała dr Jolanta Kijowska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który w przekroju historycznym ukazywał „Udostępnianie Roztoczańskiego Parku Narodowego dla turystyki na tle rozwoju infrastruktury”. Kolejny referat  współautorski (dr Arkadiusz Wołoszyn) zaprezentowała dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, a dotyczył on Wartości prozdrowotnych i rekreacyjnych tradycyjnie zbieranej roślinności leśnej oraz grzybów”. Dr Jolanta Kijowska omówiła zagrożenia dla rezerwatów, wynikające z ich usytuowania w mieście na przykładzie rezerwatów znajdujących się w granicach Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego (“Przyszłość rezerwatów w miastach na przykładzie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego”). Ostanie dwa referaty stanowiły novum w dotychczas prezentowanej tematyce, a mianowicie dr Piotr Lupa oraz mgr Dominik Zajączkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawili „Wartość rekreacyjną zbiorników wodnych w koncepcji świadczeń ekosystemów. Przykład Jeziora Wapieńskiego.”, a dr  Sabina Ren, reprezentująca Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wygłosiła referat pt. „Tajny klient w rzeczywistości gorzowskich biur podróży”.

            Konferencję zakończono ożywioną dyskusją wywołaną tradycyjnie już przez panią dr hab. prof. nadzw. Wandę Staniewską – Zątek oraz wyrażono potrzebę  podejmowania tej tematyki w przyszłości.

            W imieniu Organizatorów Konferencji serdecznie dziękuję JM Rektor, pani prof. dr hab. Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej za stworzenie możliwości organizowania na naszej uczelni konferencji naukowych oraz honorowy patronat, pani Dyrektor ZPKWL za przekazanie  materiałów promocyjnych dotyczących parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Nadleśnictwu Kłodawa za przekazanie notatników i płyt CD oraz słodkości  oraz Działowi Promocji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za przekazanie drobnych upominków i materiałów piśmienniczych uczestnikom konferencji. Natomiast wszystkim uczestnikom, zarówno prelegentom jak i słuchaczom, dziękujemy za udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”. Jesteśmy przekonani, że podjęta tematyka jest na tyle istotna dla naszego regionu, że z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych edycjach konferencji.

Dr Jolanta Kijowska

Sekretarz Konferencji

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na zawody wędkarskie o PUCHAR REKTORA AJP i PREZESA KOŁA PZW NR 1, które odbędą się 11 czerwca 2017 r.
w godz. od 7:00 do 13:00.

Miejsce zawodów: Kanał Ulgi w Gorzowie Wielkopolskim (kierujemy się na Kanał Ulgi – między starym mostem drogowym a mostem kolejowym. Stanowiska będą się znajdować po obu stronach Kanału Ulgi).

Kategorie: seniorzy, kobiety, juniorzy.

Program zawodów:

Rejestracja zawodników od godz. 7:00 do 7:30.

Losowanie i rozjazd na stanowiska godz. 7:00 do 8:00.

Przygotowanie do zawodów na stanowiskach godz. 8:50 do 9:00.

Nęcenie zanętą ciężką godz. 8:50 do 9:00.

Rozpoczęcie wędkowania godz. 9:00.

Zakończenie wędkowania godz. 12:00.

Ważenie ryb na stanowiskach godz. od 12:00 do 12:10.

Ogłoszenie wyników i poczęstunek 12:10 do 13:00.

Pieczenie kiełbasek na ognisku, napoje

Rozdanie pucharów i nagród oraz bonów do sklepów wędkarskich.

 

Zapisy pod nr. 95 721 60 53 lub promocja@ajp.edu.pl do 9 czerwca 2017 r.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top