|   EN

Akademickie Centrum Ukrainoznawcze

Organizatorem Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy jest Katedra Języków Słowiańskich Wydziału Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku i znajdujące się tam Centrum Polonistyczne, we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Akademickim Centrum Ukrainoznawczym AJP. Patronat honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Konkurs odbywa się od 2005 roku.

Obowiązek przygotowania tekstu dyktanda i jego przeprowadzenie leży po stronie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodniczącą komisji i autorką tekstu dyktanda jest JM Rektor AJP, który  funduje od lat nagrodę główną konkursu dla mistrza – markowe wieczne pióro, a sponsorzy pozyskani wśród przyjaciół AJP – nagrody pozostałe: pierwszą, dwie drugie i trzy trzecie. W każdej edycji uczestnicy dyktanda, poza ciekawymi wyzwaniami związanymi ze znajomością ortografii języka polskiego, mają niecodzienną okazję wysłuchania oryginalnej opowieści zawartej w teście dyktanda, w którą autorka wplata wątki powiązane z Gorzowem Wielkopolskim, Iwano-Frankiwskiem, aktualnymi wydarzeniami, a także reprezentantami obu partnerskich uczelni.

Pobierz plik (Konkurs polskiej ortografii na Ukrainie UKR.pdf) Konkurs polskiej ortografii na Ukrainie UKR

Pobierz plik (Polish Orthography Contest in Ukraine EN.pdf) Polish Orthography Contest in Ukraine EN

Sprawozdania z konkursów

XV edycja

XIV edycja

XIII edycja

Dyrektor Akademickiego Centrum Ukrainoznawczego

            prof. AJP dr Halina Uchto

            email: wspolpraca@ajp.edu.pl

            tel.: 697 003 330

            ul. Teatralna 25

            66-400 Gorzów Wielkopolski

ACU zostało powołane na mocy Zarządzenia  nr 15/0101/2017  Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  z dnia 24 lutego 2017 roku.  Centrum podlega bezpośrednio Rektorowi AJP. Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną ACU określa Regulamin. ACU realizuje cele i zadania w zakresie nauki, kultury, promocji języka polskiego i kultury polskiej oraz promocji kultury i języka ukraińskiego wspólnie z pracownikami naukowymi uniwersytetów ukraińskich w Berdiańsku, Humaniu, Iwano-Frankiwsku, we Lwowie i w Ostrogu. Polsko-ukraińskie kontakty naukowe, kulturalne i dydaktyczne realizowane są poprzez takie formy działania, np.:

  • publikacja czasopisma „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”; 
  • wspólne konferencje i publikacje naukowe;
  • staże naukowo-pedagogiczne;
  • konkurs polskiej ortografii na Ukrainie;
  • wykłady pracowników naukowych polskich i ukraińskich;
  • Festiwal Nauki i Kultury Europejskiej;
  • gromadzenie odpowiedniej literatury w bibliotekach uczelnianych;
  • prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej.

 

Pobierz plik (Akademickie Centrum Ukrainoznawcze UKR.pdf) Akademickie Centrum Ukrainoznawcze UKR

Pobierz plik (Akademickie Centrum Ukrainoznawcze EN.pdf) Akademickie Centrum Ukrainoznawcze EN

 

Ogólna informacja o konferencji

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo kulturowe pogranicza”  jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji. Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Konferencja odbywa się naprzemiennie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Spotkania naukowców mają wieloaspektowy wymiar – konferencja jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem.

Pobierz plik (Informacja o konferencji UKR.pdf) Informacja o konferencji UKR

Pobierz plik (Informacja o konferencji EN.pdf) Informacja o konferencji EN

Komunikat

Pobierz plik (Konferencja Dziedzictwo pogranicza 2019, komunikatakt.1.pdf) Komunikat

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza

Pobierz plik (Konferencja Program.pdf) Program

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Back to top