|   EN

Studenckie Koło Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa

 

Studenckie Koło Naukowe Historii Prawa, Administracji i Myśli Politycznej


Przewodnicząca koła: lic. Anna Płusa, studentka II roku II stopnia na kierunku administracja

Pozostali członkowie: 4

Opiekun koła: dr Karol Siemaszko

 

Zakres działania: rozwijanie warsztatu naukowego, pogłębianie i doskonalenie wiedzy z zakresu historii prawa, administracji i myśli politycznej, w dalszej perspektywie przygotowanie publikacji studenckich

Planowane spotkania koła: marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020, czerwiec 2020

Planowane wydarzenia: współpraca przy organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie rewolucje i przełomy. Od konfederacji barskiej do roku 1989” 28.04.2020. Członkowie koła będą moderować sesję studencko – doktorancką

 

W roku akademickim 2018/2019 członek koła p. Anna Rogalska wzięła udział w konkursie na esej poświęcony administracji pt. "Słowem Administracja Publiczna", organizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej

 

 

Skład Koła naukowego:

Prezes – Szymon Parchimowicz

W-ce Prezes – Karolina Terlińska

Sekretarz – Nikola Wojciechowska

Skarbnik – Agata Bielawska

 

         Studenckie Koło Nauk Prawnych < K – Lex> zostało wpisane do rejestru studenckich kół naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  grudniu 2005 r. Studenci zrzeszeni w Kole byli m.in. organizatorami w 2006r. debaty na temat uprawnień Policji w państwie demokratycznym, z udziałem m.in. reprezentantów Prokuratury oraz uczniów gorzowskich szkół średnich. W 2009 r., w związku z uruchomieniem studiów 1 stopnia na kierunku < Bezpieczeństwo Narodowe>, Koło rozszerzyło swój profil działalności, co znalazło wyraz w zatwierdzonej przez Rektora PWSZ zmianie nazwy na – Studenckie Koło Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa Narodowego. W nowej formule, w 2010r. studenci zorganizowali m. in. konkurs wiedzy o Konstytucji RP dla uczniów szkół średnich, a także 10 grudnia 2010r. w Światowym Dniu Praw Człowieka organizowali zbieranie podpisów  o uwolnienie więźniów sumienia w wybranych państwach, m. in. w sprawie pani Aung San Suu Kyi z Birmy ( Myanma), przywódczyni opozycyjnej, zdelegalizowanej przez reżim wojskowy Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), przebywającej do 2012r. w areszcie domowym. Członkowie Koła w tym samym roku byli także obserwatorami na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym RP w Warszawie. W roku 2011 Koło było organizatorem spotkania z żołnierzami jednej z kolejnych zmian Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji ISAF (pod egidą Sojuszu Północnoatlantyckiego) w Islamskiej Republice Afganistanu. Odbyli także wyjazd studyjny do Wędrzyna, zapoznając się z aktualnym przeznaczeniem szkoleniowym terenów poligonowych oraz informacją o skutkach pobytu do 1992r. armii radzieckiej/ rosyjskiej. W 2013r. studenci zrzeszeni w Kole pomagali w zorganizowaniu I Forum Administracji, a w jego ramach cyklu prezentacji poświęconych prawom człowieka, w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Praw Wolności z 1950r. W 2014r. Koło było organizatorem seminarium dotyczącego funkcjonowania w praktyce regulacji zawartych w Ustawie o ochronie praw zwierząt w 1997r., z udziałem osób z terenu miasta Gorzowa Wlkp. zajmujących się tą tematyką. W marcu 2015r. studenci zorganizowali seminarium dotyczące wolności religijnej w Polsce i na świecie, a w kwietniu 2015r. partycypowali w studenckiej części ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom bezpieczeństwa, organizowanej przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni – w charakterze referentów. Niezależnie od powyżej opisanych inicjatyw, - aspektem o istotnej doniosłości w funkcjonowaniu Koła, jest działalność samokształceniowa należących do niego studentek oraz studentów.

         Od 3 listopada 2015r. prezesem SKNP i BN jest Szymon Parchimowicz, wiceprezesem – Karolina Terlińska, sekretarzem – Nikola Wojciechowska, a skarbnikiem – Agata Bielawska.

         Od początku działalności Koła jego opiekunem jest dr hab., prof. nadzw.  Paweł Adrian Leszczyński, kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo – Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni.

                                               Opracował: Paweł A. Leszczyński          

Back to top