|   EN

Współpraca z otoczeniem

 

KONWENT WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


Członkowie Konwentu

1.Miasto Gorzów WielkopolskiDyrektor Wydziału Strategii Miasta Agnieszka Sokołowska
2.Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimWicestarosta Magdalena Słomińska
3.Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie WielkopolskimLubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Patryk Maruszak
4.Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Biura Wojewody Waldemar Gredka
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w LUW Krzysztof Kołcz
5.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie WielkopolskimLubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dorota Konaszczuk
6.Kancelaria adwokackaAdwokat Natasza Jemielity
7.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Marlena Młynarczyk
8.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Jolanta Szynkarczuk
9.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie WielkopolskimPrezes Przemysław Kledzik
10.Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Izabela Jankowska
11.Miejski Rzecznik KonsumentaTomasz Gierczak
12.Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie WielkopolskimKomendant nadinsp. Helena Michalak
13.Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie OdrzańskimZastępca Komendanta płk SG Tomasz Michalski
14.Komenda Straży Miejskiej w Gorzowie WielkopolskimKomendant Andrzej Jasiński
15.Komenda Miejska Policji w MiędzyrzeczuKomendant mł. insp. Paweł Rynkiewicz
16.Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Krzysztof Łybek
17.Związek Celowy Gmin MG-6 w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Katarzyna Szczepańska
18.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie WielkopolskimKomendant ppłk Adam Kotarak
19.17 Wielkopolska Brygad Zmechanizowana w Międzyrzeczu

Zastępca Dowódcy płk Wojciech Ziółkowski

20.2 Stargardzki batalion saperów w StargardzieDowódca ppłk mgr inż. Mirosław Zyber
21.Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze Szef płk mgr inż. Grzegorz Dyrka

 

Pobierz ten plik (Kompetencje Konwentu Wydziału - wyciąg z Regulaminu Wydziału.doc) Kompetencje Konwentu Wydziału - wyciąg z Regulaminu Wydziału.doc

Back to top