|   EN

Program studiów i ECTS

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia 2019-2021

Pobierz plik (1a. Plan studiów II stonia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stonia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2021

Pobierz plik (1b. Plan studiów II stonia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2021

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego 2019-2021.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego 2019-2021.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego 2019-2021.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego 2019-2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego 2019-2021.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP-B 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP-B 2019-2021.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka 2019-2021.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka 2019-2021.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia 2018-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień ADM stacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień ADM niestacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2018-2020

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego 2018-2020.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego 2018-2020.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego 2018-2020.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego 2018-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego 2018-2020.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AF 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego -AP 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AP-B 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AP-B 2018-2020.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka 2018-2020.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka 2018-2020.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia 2017-2019

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień ADM stacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień ADM niestacjonarne .2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2017-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego 2017-2019.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego 2017-2019.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego 2017-2019.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego 2017-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego 2017-2019.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego 2017-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AF 2017-2019.pdf)  D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AF 2017-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP-B 2017-2019.pdf) D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP 2017-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP 2017-2019.pdf) D. Moduł kształcenia pecjalnościowego - AP-B 2017-2019.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka 2017-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka 2017-2019.pdf

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2019-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2019-2021

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2019-2021

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2019-2021.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2019-2021.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2019-2021.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2019-2021.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2019-2021.pdf

Pobierz plik (E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2019-2021.pdf) E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2019-2021.pdf

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2018-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2018-2020

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf) E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf

  

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2017-2019

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2017-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf) 5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2019-2022

Pobierz plik (1a. Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2022.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2022

Pobierz plik (1b. Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2022.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2022

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiOS 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiOS 2019-2022.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - Administracja 2019-2020.pdf)  D. Dyplomowanie i praktyka - Administracja 2019-2020.pdf

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf

 

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2018-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień ADM niestacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2018-2021

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2018-2021.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) E. Przedmioty obieralne - Administracja 2018-2019.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2017-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2017-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień ADM niestacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2017-2020

Karty przedmiotów

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2017-2020.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2016-2019

Pobierz plik (Plan studiów ADMINISTRACJA stacjonarne 2016-2019.pdf) Plan studiów ADMINISTRACJA stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) Plan studiów ADMINISTRACJA niestacjonarne 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów - studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. stacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów - studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2019-2022

Pobierz plik (Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2019-2022.pdf)Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2019-2022.pdf

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień BN niestacjonarne 2019-2022.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2019-2022

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AB 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AB 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - EdB 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - EdB 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - OOiM 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - OOiM 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2019-2022.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2019-2022.pdf

 

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2018-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień BN stacjonarne 2018-2021.pdf)Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2018-2021

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień BN niestacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2018-2021

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AB 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AB 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - EdB 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - EdB 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - OOiM 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - OOiM 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2018-2021.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2017-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień BN stacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2017-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień BN niestacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2017-2020

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2017-2020.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BN 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2016-2019

Pobierz plik (01-16 US załącznik - Regulamin Studiów.pdf) Plan studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (01-16 US załącznik - Regulamin Studiów.pdf) Plan studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2016-2019.pdf

KARTY PRZEDMIOTÓW studia stacjonarne:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AB st. stacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AB st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR st. stacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

KARTY PRZEDMIOTÓW studia niestacjonarne:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnosciowe - AB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe - AB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnosciowe - BGiR st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe - BGiR st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Back to top