Studia podyplomowe pn. BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ  w roku akademickim 2018/2019 zostały uruchomione.

DO PIERWSZEGO ZJAZDU PRZYJMUJEMY JESZCZE ZGŁOSZENIA. ZAPRASZAMY!

Pierwsze zajęcia planowane są na 9 listopada 2018 roku, na godzinę 16.00, w sali W1 przy ul.Teatralnej 25. Sekretarz kierunku: Pani Barbara Tomala tel.: 95 7216022.

Ponadto, w roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy studia podyplomowych w następujacych zakresach:

 1. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ DZIECKA (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Justyna Kopaniecka tel.: 95 7216035).
 1. LOGOPEDIA (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; 
  osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Agnieszka Dykas tel.: 95 7216054).
 1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (pierwsze zajęcia planowane są na 
  27 - 28 października 2018  roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć
  tel.: 95 7216061).
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (pierwsze zajęcia planowane są na 
  27 - 28 października 2018  roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć
  tel.: 95 7216061).
 1. PRAWO PRACY (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; 
  osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Joanna Wawrzyniak tel.: 95 7216077).

Plany zajęć i harmonogramy zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni 
w zakładce: Dla Studentów/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top