|   EN

27 września 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim, w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Uczeń – zawodnik. Szanse i wyzwania sportu w szkołach sportowych/szkołach mistrzostwa sportowego zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Akademię im. Jakuba z Paradyża oraz Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencję otworzyli: Lubuski Kurator Oświaty, Ewa Rawa, dziekan Wydziału Humanistycznego AJP,  prof. dr hab. Agnieszka Niekrewicz, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Roman Sondej.

Celem konferencji była analiza różnorodnych aspektów funkcjonowania ucznia w szkole sportowej/mistrzostwa sportowego, m.in. w kontekście jego rozwoju psychofizycznego oraz możliwości wydobywania potencjału.

Wyniki swoich badań i obserwacji zaprezentowali naukowcy zarówno z gorzowskich uczelni, z Akademii im. Jakuba z Paradyża i  Zamiejscowego Wydziału AWF POZNAŃ jak i z innych ośrodków: Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Słupskiej. O swoich doświadczeniach w pracy z uczniami-sportowcami i o prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego opowiedzieli również praktycy, dyrektorzy i nauczyciele szkół mistrzostwa sportowego: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie Zdrój, Niepublicznego Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Szczyrku, Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W konferencji uczestniczyli także trenerzy i nauczyciele na co dzień pracujący z uczniami sportowcami.

Uczestnicy spotkania uznali, iż szkoły sportowe/szkoły mistrzostwa sportowego stwarzają ogromną szansę uczniom na rozwój ich sportowych talentów a jednocześnie obecność w szkole ucznia-sportowca jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich pracowników.

O wadze zagadnienia dotyczącego funkcjonowania sportu w szkołach świadczy fakt objęcia konferencji patronatem przez: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Wojewodę Lubuskiego oraz Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Referaty wygłoszone w czasie konferencji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej przygotowywanej przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Back to top