W dniach 19-20 września 2019 roku w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja NaukowaJaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna”. Jej organizatorem był Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; współorganizatorami: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Miasto Kraków.

W dniu 20 września 2019 roku w Krakowie odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. W jego w trakcie do jego władz naczelnych wybrano pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni.

Drodzy Studenci z niepełnosprawnościami!

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

W sobotę, 21 września Wydziały Humanistyczny oraz Turystyki i Nauk o Zdrowiu zaprezentowały się mieszkańcom regionu.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na debatę "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019"

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych AJP w Gorzowie Wielkopolskim

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Gorzowski

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział Gorzowski

zapraszają na

Sympozjum

 

Prawa człowieka a bezpieczeństwo obywatelskie

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top