|   EN

Konferencje

Ogólna informacja o konferencji

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo kulturowe pogranicza”  jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji. Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Konferencja odbywa się naprzemiennie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Spotkania naukowców mają wieloaspektowy wymiar – konferencja jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem.

Pobierz plik (Informacja o konferencji UKR.pdf) Informacja o konferencji UKR

Pobierz plik (Informacja o konferencji EN.pdf) Informacja o konferencji EN

Komunikat

Pobierz plik (Konferencja Dziedzictwo pogranicza 2019, komunikatakt.1.pdf) Komunikat

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza

Pobierz plik (Konferencja Program.pdf) Program

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Back to top