Terminy rekrutacji

I etap:

Lp. Data Godzina Czynność rekrutacyjno-kwalifikacyjna
1. do dnia
21-04-2017
do 15:00 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z koszykówki lub piłki nożnej (drogą elektroniczną na adres sekretariat.agms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8)
2. 24-04-2017 15:00 (I termin) – test sprawności fizycznej i sprawności specjalnej
z koszykówki
3. 24-04-2017 17:00 (I termin) – test sprawności fizycznej i sprawności specjalnej
z piłki nożnej
4. 22-05-2017 17:00 (II termin)  – test sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z piłki nożnej
5. 26-05-2017 14:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie testów sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z piłki nożnej (tablica ogłoszeń w ALMS oraz strona internetowa www.alms.ajp.edu.pl).
6. 27-05-2017 12:00 (II termin) – test sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z koszykówki
7. 02-06-2017 14:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie testów sprawności fizycznej i sprawności specjalnej
z koszykówki
(tablica ogłoszeń w ALMS oraz strona internetowa www.alms.ajp.edu.pl ),

 II etap – postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne uwzględniające wyniki testów sprawnościowych oraz wyniki w nauce i inne osiągnięcia na podstawie dostarczonych dokumentów:

  • od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r. – złożenie wymaganych dokumentów,
  • do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 – postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne,
  • dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w ALMS).