Grono pedagogiczne

RENATA JANICKA-SZYSZKO – nauczyciel j. polskiego

Mgr filologii polskiej, od 1992 roku pracuje jako nauczyciel j. polskiego, od 1995 w III LO w Gorzowie Wielkopolskim a od 2014 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim i jako asystent w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą, w latach 2007 – 2014 wicedyrektor III LO w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2014 roku dyrektor Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i weryfikator egzaminu maturalnego, ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi, czego rezultatem są publikacje dla uczniów i nauczycieli:

  • scenariusze zajęć wychowawczych wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne („Edukacja medialna”, „Komunikacja w szkole”, „Trudne tematy”).
  • przewodniki metodyczne dla nauczycieli (wydawnictwo Operon),
  • scenariusze zajęć z j. polskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (wydawnictwo Operon),
  • podręczniki do j. polskiego – zakres podstawowy i rozszerzony – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (seria „Odkrywamy na nowo” Wydawnictwa Pedagogicznego Operon).
  • ćwiczeniowe arkusze maturalnych dla Wydawnictwa Pedagogicznego Operon.

Autorka artykułów z zakresu językoznawstwa. Autorka innowacji pedagogicznej „Bliżej teatru”. Liczne nagrody dyrektora i nagroda Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Wyróżniana wielokrotnie w różnych konkursach dla nauczycieli na scenariusze i projekty edukacyjne, w tym m.in. I miejsce w konkursie MEN na program nauczania języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej i III miejsce w konkursie MEN na program nauczania wiedzy
o kulturze.

DARIA ŻOK – nauczyciel j. polskiego

magister filologii polskiej, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, egzaminator maturalny z zakresu języka polskiego oraz egzaminator gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Ukończyła  Kurs Kwalifikacyjny Zarządzania Oświatą oraz kurs Professional Coach dla nauczycieli.

Nauczyciel z 15-letnim stażem pracy, obecnie uczy języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w oraz Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyła również, pełniąc funkcję kierownika kształcenia praktycznego w ZS nr 12 w Gorzowie Wlkp., koordynatora szkolnego projektów unijnych oraz przy organizacji praktyk zagranicznych.

Uczestniczka warsztatów pisarskich prowadzonych przez Wojciecha Chmielarza oraz Mariusza Czubaja w ramach Grandy – Poznańskiego Festiwalu Kryminału. Ukończyła kurs kreatywnego pisania pod okiem Joanny Opiat – Bojarskiej, autorki dziewięciu powieści kryminalnych. Zdobyte umiejętności wykorzystuje w pracy z młodzieżą, prowadząc m.in. zajęcia z kreatywnego pisania w Klubie Kryminalistów.

Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz Brązowego Krzyża Zasługi za pracę na rzecz oświaty.

Autorka artykułów badawczych z zakresu polskiej literatury kryminalnej w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, pod opieką prof. Bogdana Trochy oraz Akademii Jakuba z Paradyża.

Obszary zainteresowań: literatura kryminalna w ujęciu gender, polski kryminał retro, powieść kryminalna dwudziestolecia międzywojennego, mentoring i tutoring  młodzieży, creative writing.

MAGDALENA MARKOWSKAnauczyciel j. polskiego oraz j. angielskiego

Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła też inne formy kształcenia, m. in.:

– Children’s Care, Learning and Development (Scottish Vocational Qualification, Level 3), Argyll College- dwuletni kurs nadający uprawnienia do wykonywania w Wielkiej Brytanii zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego,

– Mathematics (Intermediate 2), Clydebank College,

– Literature 1 and Communication 4, Argyll College- ekwiwalent brytyjskiej matury z j. angielskiego,

– Certificate in Advanced English, Cambridge University- certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Doświadczenie zawodowe bardzo różnorodne, a to za sprawą pracy w wielu placówkach, m in. świetlicy socjoterapeutycznej oraz szkołach brytyjskich: grammar school (szkoła średnia) i primary school (szkoła podstawowa). Doświadczenia zbierane podczas ponad 6 lat pracy ze szkocką młodzieżą pozwoliły zobaczyć nowe rozwiązania, plusy i minusy obu systemów edukacyjnych: brytyjskiego i polskiego i wyciągnąć dla siebie wnioski do dalszej pracy. Od września 2015 r. pracuje w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, gdzie stara się wykorzystywać swoje wcześniejsze doświadczenia najlepiej jak potrafi po to, by uczniów przede wszystkim zainteresować, a poprzez to nauczyć.

ELŻBIETA SMAKULSKA – nauczyciel j. polskiego oraz j. niemieckiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunkach filologia niemiecka z pedagogiką wczesnoszkolną oraz filologia polska. Część studiów licencjackich odbyła w Wiedniu w Pädagogische Hochschule, gdzie miała możliwość obcowania z żywym językiem niemieckim. Obecnie jest słuchaczką

studiów podyplomowych na kierunku logopedia.

Zainteresowania: literatura związana z obozami koncentracyjnymi oraz martyrologią Żydów
i Holocaustem, amatorka kryminałów i podróży.

EWELINA KOZŁOWSKA – nauczyciel j. angielskiego

Magister języka angielskiego, ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2009 uczy w Zespole Szkół nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim a od 2017 w AGMS i ALMS.  Jest koordynatorem projektów międzynarodowych: ,,Make a Step” AIESEC  oraz projektów programu Erasmus+ . Ponadto pełni funkcję kierownika kształcenia praktycznego w ZS nr 12. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą oraz Pozyskiwania środków      z zewnętrznych źródeł finansowania Unii Europejskiej. Aktualnie rozwija swoje umiejętności jako doradca zawodowy na studiach podyplomowych. Jest czynnym egzaminatorem OKE z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz posiada uprawnienia realizatora programu „Golden five”. Współprowadziła konferencje z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. z zakresu projektów Erasmus+.

Odbyte szkolenia:

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego   w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w kontekście egzaminów zewnętrznych

Stosowania systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Kinezjologia edukacyjna

Wolny czas poświęca na dobre jedzenie, dobrą książkę i koszykówkę.

AGATA JASIŃSKA – nauczyciel j. angielskiego

Absolwentka I LO w Gorzowie Wielkopolskim.  Ukończyła studia magisterskie z politologii i języka angielskiego. Czynny i wieloletni nauczyciel języka angielskiego, który pracuje z uczniami w każdym wieku. Od 2007 jest nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym, a od 2016 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Twórczyni autorskich programów nauczania, uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów, konferencji dla nauczycieli języków obcych w kraju i za granicą.

Czynny egzaminator maturalny CKE  z języka angielskiego, nauczyciel mianowany.

Prywatnie interesuje się sportem, lubi czytać książki kryminalne. W wolnym czasie podróżuje i spędza czas na łonie natury.

BARBARA JAGIELSKA – nauczyciel j. niemieckiego

Magister filologii germańskiej, wykształcenie pedagogiczne zdobyła w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, tytuł naukowy magistra uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego od września 2014r., w latach 1995-1997 nauczyciel języka niemieckiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim, w latach 1997-2015 lektor języka niemieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od roku 2000 do momentu przejęcia Wydziału przez Uniwersytet Zielonogórski prowadziła zajęcia z translatoryki na Zamiejscowym Wydziale Teologicznym UAM w Gorzowie Wielkopolskim Licencjobiorca metody bezpośredniej nauczania języka niemieckiego przygotowanej przez Szkołę Piomar House w Lesznie, wieloletni pracownik Studium Języków Obcych Project w Gorzowie Wielkopolskim, twórczyni autorskich programów nauczania dla poszczególnych grup zawodowych i wiekowych, uczestnik licznych warsztatów i konferencji metodycznych, współorganizatorka seminariów językoznawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnorodnych szkoleniach z zakresu dydaktyki, metodyki i organizacji pracy w szkolnictwie na różnych szczeblach. Szerokie spektrum zainteresowań obejmuje ekonomię, literaturę, film, wnętrzarstwo i znajduje odzwierciedlenie w ukończonych studiach podyplomowych: marketing i zarządzanie oraz aranżacja wnętrz.

 

.JOLANTA CZUCZWARAnauczyciel informatyki i matematyki

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania, Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego prowadzonego przez Centrum Dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe Zarządzanie i Marketing. W latach 1996 – 2006 konsultant ds. edukacji informatycznej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Współautorka Przewodnika do ćwiczeń. Arkusz kalkulacyjny od podstaw, Gorzów Wielkopolski 2009. Bogate doświadczenia jako autor i realizator programów szkoleń w zakresie edukacji informatycznej. Autorka i realizator programów szkoleń w zakresie edukacji informatycznej.

Prowadzi kursy z zakresu edukacji informatycznej na różnych poziomach zaawansowania organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Prowadzi w oparciu o autorskie materiały i instrukcje zajęć dydaktycznych i konsultacji w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Nowy zawód dla urzędnika”, „Pracownik w społeczeństwie informacyjnym”, „Lubuskie Centrum Certyfikacyjne”, „Lubuski Przedsiębiorca”. Pełnienie funkcji koordynatora ds. finansów w latach 2006 – 2013.

Egzaminator ECDL, certyfikaty uprawniające do przeprowadzania egzaminów potwierdzających umiejętności wykorzystania technologii informatycznych.

AGATA JACKO – nauczyciel fizyki i  matematyki

Absolwentka I LO w Gorzowie Wielkopolskim, następnie absolwentka Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła z tytułem magistra fizyki ze specjalizacją fizyka medyczna. Dodatkowe kwalifikacje uzyskała, kończąc kurs „Przygotowanie pedagogiczne”.  Ukończyła również Studia Podyplomowe na
Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu, filia w Szczecinie „Matematyka z elementami informatyki”

Obecnie jest pracownikiem Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.
W ramach propagowania myśli technicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadzi zajęcia według autorskiego projektu Pani Rektor Elżbiety Skorupskiej Raczyńskiej przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Czym skorupka za młodu” obejmującego dziedziny nauk takie jak: fizyka i matematyka.

 

ELŻBIETA BŁASZKOWSKA­ – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Mgr historii w zakresie nauczania historii, o­­­­­­d 1997 roku pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2015 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła studia podyplomowe z geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, między innymi:

– kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,

– techniki uczenia się i metody motywujące do nauki,

– uprawnienia realizatora programu „GOLDEN FIVE”,

– kinezjologia edukacyjna,

– unijne programy edukacyjne szansą na rozwój polskiego ucznia.

Uczestniczyła z uczniami w różnych programach i akcjach np. „Młodzi głosują”, „Szkoła z klasą”, „Sokrates-Comenius”, „Młodzież w Europie”, „Pola Nadziei”.

 

PRZEMYSŁAW SŁOWIŃSKI – nauczyciel historii

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, tematem pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Filipowiaka były rozważania nt. „Wierzeń ludu polskiego w wampiry, upiory i zmory na przestrzeni wieków”. Także na Uniwersytecie Szczecińskim obronił pracę doktorską pt. „Administracja terytorialna województwa szczecińskiego w latach 1945-1950”, którą przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Farysia. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną nt. Oflagu II C Woldenberg. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z historią niemieckich obozów jenieckich w okresie II wojny światowej, miejsc pamięci związanych z II wojną światową, historii prasy.

Jest czynnym zawodnikiem w dyscyplinie ciężarów kulowych, zdobywcą złotych medali Mistrzostw Polski Kettlebel Bolt w takich konkurencjach jak: rwanie, podrzut, dwubój.

Jest instruktorem kettlebell sport, girevoy sport, fitness.

 

ALEKSANDRA DUSZKA-SONDEJ –  nauczyciel biologii

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim gdzie pełni funkcję doradcy metodycznego ds. biologii, prowadzi formy doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki tego przedmiotu, wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z dydaktyką. Pracuje jako nauczyciel biologii w Gimnazjum nr 7, a od 2016 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Od wielu lat współpracuje
z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, jest przewodniczącą Konkursu Przedmiotowego z biologii dla uczniów gimnazjów naszego województwa. Otrzymała za swoją pracę nagrody Kuratora Oświaty, nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

KAROLINA KOŚCIUKIEWICZ – nauczyciel biologii

MAŁGORZATA MŁODZIKOWSKA – nauczyciel chemii

Dyplomowany nauczyciel chemii. a także biologii i informatyki.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku chemia na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na kierunku informatyka Politechniki Szczecińskiej. Od roku 1988 pracuje jako nauczyciel szkół Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie nauczyciel w Gimnazjum nr 7, Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Egzaminator gimnazjalny przedmiotów przyrodniczych.

Systematycznie pracuje z uczniami zdolnymi, efektem czego są zdobyte przez uczniów tytuły finalistów i laureatów przedmiotowych konkursów wojewódzkich.

Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w realizacji programu „Narzędzia w działaniu” w ramach którego m.in. brała udział w badaniu i omówieniu diagnozy kompetencji gimnazjalistów.

Jest współautorem i realizatorem innowacji pedagogicznej „Świat wokół Ciebie bez tajemnic” wprowadzonej od 2013r.w Gimnazjum nr 7.

W latach 2012-2014 uczestniczyła w realizacji projektu „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dwukrotnie nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Nagrodą Kuratora Oświaty.

ROMAN SONDEJ – nauczyciel geografii

Jest dyplomowanym nauczycielem geografii. W latach 1986-93 pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich Gorzowa Wielkopolskiego, w 1991-93 pełnił obowiązki doradcy metodycznego geografii, w 1993-98 był wicedyrektorem w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim, w 1998-99 pracował w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim jako kierownik Pracowni Organizacyjno-Prawnej, w latach 1999-2012 pracował w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – początkowo jako dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, a następnie jako Lubuski Kurator Oświaty. Od roku 2012 ponownie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim jako konsultant ds. zarządzania oświatą i doradca metodyczny z geografii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych
o kierunku: geologia. Systematycznie uczestniczy w doskonaleniu. Ukończył studia podyplomowe z „Organizacji, zarządzania i nadzoru oświaty”, „Europejskiej administracji rządowej i samorządowej”, „Informatyki”, „Prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w zakresie administracji” oraz „Systemów zarządzania jakością”. Jest certyfikowanym trenerem i edukatorem w zakresie zarządzania oświatą.

W marcu 1998 r. został mianowany „Promotorem reformy oświaty na województwo gorzowskie”. Pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora programów: „Gimnazjum 2002” oraz „Doradztwo metodyczne w powiecie”. Jest egzaminatorem maturalnym z geografii. Wieloletni radny Rady Miasta Gorzów Wielkopolski. Współzałożyciel SKOK Pracowników Oświaty w Gorzowie Wlkp., członek Zarządu AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski, współzałożyciel Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Otrzymał liczne nagrody dyrektora, nagrody kuratora oświaty, nagrodę Ministra Edukacji oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w roku 1995/96 tytuł„Belfer Roku”.

Jego motto:

„Mam sześciu niezawodnych służących.

Nauczyli mnie wszystkiego, co wiem.

Nazywają się Co, Dlaczego, Kiedy, Jak, Gdzie i Kto”.

Rudyard Kipling

 

MARIA GOLIS – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej oraz Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na bieżąco uzupełnia kompetencje zawodowe  na kursach i szkoleniach.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i  podstaw przedsiębiorczości  w placówkach szkolnych.   Pracuje w  II Liceum  Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp oraz w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego.

Sukcesy zawodowe to sukcesy uczniów w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych , nagrodzone nagrodami dyrektora i Kuratora Oświaty.

Czas wolny spędza, poznając uroki przyrody na wycieczkach rowerowych i wędrując po górach.

PIOTR CIECHOMSKI – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, wydział uzbrojenia i lotnictwa oraz studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej, zarządzanie w lotnictwie i zabezpieczenie działań lotniczych

Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach m.in.:

kurs na operatora dronów w zakresie widzialnym, uprawnienia do latania dronami,

– szkolenie w zakresie przetrwania i postępowania w izolacji,

– uprawnienia do obsługo śmigłowców,

– kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Nadzorował służby techniczne w wojskowej jednostce ratowniczej ASAR na śmigłowcach oraz wykonywał loty w składzie załogi ratowniczej.

Brał udział w VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Pracował jako inżynier uzbrojenia lotniczego samolotów Su-22.

Interesuje się problematyką lotnictwa wojskowego, jego rozwojem technicznym, wykorzystywaniem dronów wojskowych i cywilnych, wykonywaniem lotów w zakresie widzialnym, sportem, bieganiem, jazdą na rowerze.

 

 JOANNA RUTKOWSKAnauczyciel muzyki

Absolwentka I LO, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku filologia polska. Doktorat z językoznawstwa polskiego obroniła na UAM w Poznaniu w 2013 roku (temat rozprawy: „Językowy obraz Bożej Matki w XIX- i XX-wiecznych czytankach i kazaniach majowych”).

Jest także absolwentką PSM I i II stopnia w klasie gitary klasycznej i śpiewu solowego. Gra również na pianinie oraz flecie prostym i poprzecznym.

Jest nauczycielem mianowanym, pięć lat uczyła języka polskiego i pełniła funkcję wychowawcy klasy w SP 16 w Gorzowie.

Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych (z zakresu językoznawstwa oraz sztuki), jest sekretarzem wydawnictwa oraz dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Prywatnie zajmuje się sztuką – w różnych jej aspektach – zarówno muzycznym, jak i plastycznym, technicznym, teatralnym. Pasje: gra na gitarze, śpiew, decoupage, szydełkowanie, techniki „coś z niczego”. Występowała w wielu konkursach muzycznych, przeglądach i spotkaniach recytatorskich, spotkaniach rodzin muzykujących w Lublinie (wraz z rodziną Justyny Steczkowskiej) itp.

Miłośniczka kotów, w szczególności Parysa – rasowego dachowca i Lotty – długowłosej „Brytyjki”.

 

MAGDALENA KRZYŻANIAK- nauczyciel plastyki

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w  Gorzowie Wielkopolskim Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu na kierunku wzornictwo przemysłowe oraz studia magisterskie ze specjalnością architektura wnętrz. Uzyskała dyplom z malarstwa i rysunku. Ukończyła kursy z zakresu tworzenia witrażu
i tkaniny unikatowej a także  studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Współzałożycielka Pracowni Działań Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim, w której

w kameralnej i przyjaznej atmosferze dzieci mogą eksperymentować ze sztuką plastyczną i muzyczną.
Z racji zawodu i pasji zajmuje się również kreacją przestrzeni, tworząc wnętrza z charakterem. Prywatnie Pani złota rączka, ,, żadnej pracy się nie boi.”

Od kilku lat prowadzi również zajęcia artystyczne dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Prowadzi także warsztaty plastyczne dla młodzieży i  dorosłych.

Jej pasją jest malarstwo akwarelowe, renowacja mebli, śpiew i podróże.

Ks. ŁUKASZ ŻOŁUBEK – nauczyciel religii

Ksiądz Łukasz Żołubak

Jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Interesuje się muzyką i muzykowaniem, teologią dogmatyczną, psychologią oraz astrofizyką.

Jego pasje to: gra na gitarze, oratorstwo i prasowanie

AGNIESZKA WOJTKOWIAK-CZYPAR – nauczyciel etyki

Absolwentka studiów na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, rewalidacja, pedagogika wczesnoszkolna i etyka. Od 2005r. pracowała jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2010r. jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego. Od 2015r. prowadzi również zajęcia z etyki. Systematycznie poszerza swoją wiedzę na kursach i konferencjach. Koordynatorka wielu projektów. Pomysłodawczyni i organizatorka Gorzowskiego Festiwalu Kreatywności dla uczniów szkół podstawowych.  Jest trenerem „Odysei Umysłu” – międzynarodowego programu rozwijającego wśród dzieci
i młodzieży kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Miłośniczka muzyki, rowerowych wycieczek i żużla.

JULIA CHOMSKApsycholog

magister psychologii i absolwentka psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim.   Specjalistka I i II stopnia w terapii Biofeedback EEG. Psycholog Kadry Narodowej Juniorów na żużlu U19. Psycholog sportu i trener umiejętności psychologicznych. Ponadto ukończyła kurs dietetyki sportowej, który pozwala wesprzeć zawodnika podczas przygotowania mentalnego w sposób kompleksowy. Współpracuje z Drużynowym Mistrzem Polski na żużlu Stalą Gorzów Wielkopolski. Współpracuje zarówno z drużynami sportowymi oraz indywidualnymi zawodnikami od juniorów rozpoczynających swoją przygodę ze sportem po mistrzów Polski, Europy i świata.

W swojej pracy stawia na poszerzanie świadomości sportowców poprzez nowoczesność oraz indywidualne podejście do zawodnika w treningu mentalnym

Dorota Kowalska – pedagog szkolny, nauczyciel  wychowania do życia w rodzinie

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim

Studia podyplomowe – Edukacja Prorodzinna i Seksualna Uniwersytet Szczeciński

Studia podyplomowe – Logopedia  Uniwersytet Szczeciński

Posiadane certyfikaty do realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych:

„Stop przemocy w rodzinie”,

„FAS – ciążą bez alkoholu”,

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”  – profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Poza tym systematycznie uaktualnia i poszerza swoją wiedzę.Szkoli się szczególnie w  zakresie:

  • udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • profilaktyki uzależnień ( w tym uzależnienia od dopalaczy),
  • przciwdziałania przemocy i cyberprzemocy oraz
  • promocji zdrowia w szkole.

Miłośniczka wypoczynku nad Morzem Bałtyckim , wycisza się przy muzyce Mietka Szcześniaka i Adele. Od prawie 20 lat wierna fanka Agnieszki Chylińskiej.

 

JANUSZ KOPACZEWSKI – trener koszykówki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską – trener II klasy koszykówki. Od 2010 roku uczestnik konferencji licencyjnych Polskiego Związku Koszykówki. W roku 2014 ukończył Akademię Trenerów Polskiego Związku Koszykówki oraz Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie. Ponadto posiada kurs kierownika kolonii i obozów sportowych oraz kurs Młodszego Ratownika WOPR.

W latach 2010 – 2011 pracownik dydaktyczny ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim w Katedrze Gier Zespołowych – koszykówka. Od roku 2010 trener dziecięcych i młodzieżowych grup w klubie AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. Od roku 2014 trener koszykówki w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2014-2015 trener kadry województwa lubuskiego w koszykówce dziewcząt.

Współautor podręcznika „Pierwsze Kroki w Nauczaniu Koszykówki” oraz artykułu „Skuteczność rzutów do celu piłkami o różnym rozmiarze i masie u dziewcząt trenujących koszykówkę i nietrenujących”. Organizator turniejów Mini Basket Ligi oraz prelegent na kursokonferencjach w programie „Nauka, Sport, Przyszłość”.

 

RADOSŁAW DUCHNOWSKI – trener koszykówki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne (1998 r.) ze specjalizacją z koszykówki i pływania

W roku 2014 ukończył Akademię Trenerów Polskiego Związku Koszykówki.

W latach 2001-2008 nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gorzowie Wlkp.

Od 2004 roku nauczyciel i wychowawca w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.

Od roku 2001 trener koszykówki młodzieżowych grup w klubie AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski, trener kadry wojewódzkiej, uczestnik konferencji licencyjnych Polskiego Związku Koszykówki.

W latach 2002-2004 ratownik i instruktor nauki w pływania w CSR Słowianka.

Starszy ratownik WOPR, sternik motorowodny, uprawniony do holowania narciarza wodnego, instruktor kajakarstwa.

Od 2016 r. trener w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Od  pięciu lat czynnie uprawiający triathlon, m.in. dwukrotnie ukończone zawody Ironman (Klagenfurt, Austria 2015 i Frankfurt nad Menem, Niemcy 2016).

ŁUKASZ HISZPAŃSKI – trener koszykówki

Absolwent Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Sport. Ukończył kurs treningu motywacyjnego, wychowawcy kolonijnego, postępowania w stanach pourazowych.

Uzyskał dyplom trenera II klasy koszykówki wraz z uprawnieniami Menadżera sportu. W 2014 roku ukończył Akademię Trenerów PZKosz. Uczestnik wielu kursokonferencji, organizowanych przez PZKosz.

Oprócz koszykówki, która wypełnia większość jego życia, lubi podróżować i nawiązywać nowe znajomości.

MAŁGORZATA GOSZCZYK – gimnastyka korekcyjno –kompensacyjna

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską – trener II klasy koszykówki oraz specjalizacją przyrodniczą. Instruktorka Fitness oraz Zumby. Posiada kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz kurs Młodszego Ratownika WOPR.

Od roku 2012 trenerka dziecięcych grup młodzieżowych w klubie sportowym AZS PWSZ Gorzów Wlkp., a od 2013 trenerka w Miejskim Ośrodku Koszykówki w Gorzowie Wlkp. przy PZKoszu. Od 2015 roku trenerka zajęć korekcyjno – korygujących oraz siłowych w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wolontariuszka prowadząca zajęcia dla osób starszych w stowarzyszeniu „Złoty Kłos”

ROBERT KOZIOŁA – trener piłki nożnej

mgr wychowania fizycznego, ukończył Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, specjalność: nauczycielsko – trenerska w roku 2013, od 2015 pracuje jako trener piłki nożnej w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2011 jest koordynatorem grup młodzieżowych w ZKS Stilon Gorzów, w tym klubie pełni również funkcję Wiceprezesa do spraw szkolenia dzieci i młodzieży. Były zawodnik klubów I, II i III ligi. Licencjonowany trener UEFA B. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, m.in. ukończył staż trenerski w Akademii Piłkarskiej Ajax Amsterdam.

KAROL GLIWIŃSKI – trener piłki nożnej

Absolwent studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją nauczycielską, instruktor piłki nożnej.

Od najmłodszych lat związany ze sportem a przede wszystkim głównie z piłką nożną. Były zawodnik obecnie trener. Karierę trenerską zaczynał w Akademii Pogoni Szczecin, od 2015 roku związany z Gorzowskim Klubem ZKS Stilon.

Uczestnik wielu konferencji trenerskich, posiada dyplom trenerski UEFA B, a także kwalifikacje instruktora fitness ze specjalizacją ćwiczenia siłowe. Jest  ratownikiem wodnym.

Oprócz piłki nożnej aktywnie uprawia różne inne dyscypliny sportu (fitness, wspinaczka, pływanie, tenis …). Od 2017 roku pracuje w Akademickim Gimnazjum i Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

KLAUDIA CZARNODOLSKA – lekkoatletyka, elementy siłowe

Absolwentka studiów licencjackich Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją nauczycielską, instruktor koszykówki z uprawnieniami do prowadzenia zajęć kompensacyjno – korekcyjnych.

Ma specjalizacje instruktorskie z lekkiej atletyki i fitnessu. Trener przygotowania motorycznego w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim i nauczyciel w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Była zawodniczka ekstraklasowego klubu sportowego KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. Poszerza swoje zainteresowania o inne dyscypliny sportowe.

Poza aktywnym spędzaniem czasu wolnego lubi czytać, spotykać się ze znajomymi
i rozkoszować się smakołykami.