Grono pedagogiczne

RENATA JANICKA-SZYSZKO – nauczyciel j. polskiego

Mgr filologii polskiej, od 1992 roku pracuje jako nauczyciel j. polskiego, od 1995 w III LO w Gorzowie Wielkopolskim a od 2014 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim i jako asystent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą, w latach 2007 – 2014 wicedyrektor III LO w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2014 roku dyrektor Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i weryfikator egzaminu maturalnego, ekspert ds. awansu zawodowego wpisany na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi, czego rezultatem są publikacje dla uczniów i nauczycieli:

  • scenariusze zajęć wychowawczych wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne („Edukacja medialna”, „Komunikacja w szkole”, „Trudne tematy”).
  • przewodniki metodyczne dla nauczycieli (wydawnictwo Operon),
  • scenariusze zajęć z j. polskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (wydawnictwo Operon),
  • podręczniki do j. polskiego – zakres podstawowy i rozszerzony – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (seria „Odkrywamy na nowo” Wydawnictwa Pedagogicznego Operon).
  • ćwiczeniowe arkusze maturalnych dla Wydawnictwa Pedagogicznego Operon.

Autorka artykułów z zakresu językoznawstwa. Autorka innowacji pedagogicznej „Bliżej teatru”. Liczne nagrody dyrektora i nagroda Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Wyróżniana wielokrotnie w różnych konkursach dla nauczycieli na scenariusze i projekty edukacyjne, w tym m.in. I miejsce w konkursie MEN na program nauczania języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej i III miejsce w konkursie MEN na program nauczania wiedzy
o kulturze.

AGNIESZKA NIEKREWICZ – nauczyciel j. polskiego

Absolwentka I LO w Gorzowie Wlkp., a następnie filologii polskiej (2001) i wydziałowych studiów doktoranckich (2008) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (rozprawa na temat dziedzictwa staropolszczyzny we współczesnym języku polskim). Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny i gimnazjalny OKE. Adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dyrektor Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców, prodziekan Wydziału Humanistycznego. Prowadzi badania z zakresu leksykologii, pragmalingwistyki i językoznawstwa kulturowego. Autorka monografii języka memów internetowych („Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych”) i około 30 artykułów językoznawczych.

MAGDALENA MARKOWSKAnauczyciel j. polskiego oraz j. angielskiego

Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła też inne formy kształcenia, m. in.:

– Children’s Care, Learning and Development (Scottish Vocational Qualification, Level 3), Argyll College- dwuletni kurs nadający uprawnienia do wykonywania w Wielkiej Brytanii zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego,

– Mathematics (Intermediate 2), Clydebank College,

– Literature 1 and Communication 4, Argyll College- ekwiwalent brytyjskiej matury z j. angielskiego,

– Certificate in Advanced English, Cambridge University- certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Doświadczenie zawodowe bardzo różnorodne, a to za sprawą pracy w wielu placówkach, m in. świetlicy socjoterapeutycznej oraz szkołach brytyjskich: grammar school (szkoła średnia) i primary school (szkoła podstawowa). Doświadczenia zbierane podczas ponad 6 lat pracy ze szkocką młodzieżą pozwoliły zobaczyć nowe rozwiązania, plusy i minusy obu systemów edukacyjnych: brytyjskiego i polskiego i wyciągnąć dla siebie wnioski do dalszej pracy. Od września 2015 r. pracuje w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, gdzie stara się wykorzystywać swoje wcześniejsze doświadczenia najlepiej jak potrafi po to, by uczniów przede wszystkim zainteresować, a poprzez to nauczyć.

ELŻBIETA SMAKULSKA – nauczyciel j. polskiego oraz j. niemieckiego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunkach filologia niemiecka z pedagogiką wczesnoszkolną oraz filologia polska. Część studiów licencjackich odbyła w Wiedniu w Pädagogische Hochschule, gdzie miała możliwość obcowania z żywym językiem niemieckim. Obecnie jest słuchaczką

studiów podyplomowych na kierunku logopedia.

Zainteresowania: literatura związana z obozami koncentracyjnymi oraz martyrologią Żydów
i Holocaustem, amatorka kryminałów i podróży.

 KATARZYNA DEMIDOWICZ – nauczyciel j. angielskiego

Ukończyła studia magisterskie – pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia magisterskie – filologię angielską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma długoletnie doświadczenie jako lektor j. angielskiego,  a także nauczyciel angielskiego szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Tłumacz przysięgły j. angielskiego oraz egzaminator maturalny OKE z j. angielskiego.

Posiada długoletnie doświadczenie w nauczaniu j. angielskiego uczniów i studentów we wszystkich grupach wiekowych od szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum do szkoły wyższej gdzie była kolejno przez kilkanaście lat asystentem, lektorem i wykładowcą. Jest nauczycielem mianowanym.

Uczestniczyła w wymianie zagranicznej młodzieży gimnazjalnej w programie UE Comenius, Erasmus + (Dania, Turcja, Hiszpania, Niemcy, Francja). Od kilkunastu lat wykonuje tłumaczenia przysięgłe ustne i pisemne m.in. dla organów administracji państwowej.

Wielokrotnie odwiedzała kraje angielskojęzyczne USA, Kanadę i Wielką Brytanię. Jej pasją są podróże i jazda na rowerze.

AGATA JASIŃSKA – nauczyciel j. angielskiego

Absolwentka I LO w Gorzowie Wielkopolskim.  Ukończyła studia magisterskie z politologii i języka angielskiego. Czynny i wieloletni nauczyciel języka angielskiego, który pracuje z uczniami w każdym wieku. Od 2007 jest nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym, a od 2016 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Twórczyni autorskich programów nauczania, uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów, konferencji dla nauczycieli języków obcych w kraju i za granicą.

Czynny egzaminator maturalny CKE  z języka angielskiego, nauczyciel mianowany.

Prywatnie interesuje się sportem, lubi czytać książki kryminalne. W wolnym czasie podróżuje i spędza czas na łonie natury.

BARBARA JAGIELSKA – nauczyciel j. niemieckiego

Magister filologii germańskiej, wykształcenie pedagogiczne zdobyła w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, tytuł naukowy magistra uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego od września 2014r., w latach 1995-1997 nauczyciel języka niemieckiego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim, w latach 1997-2015 lektor języka niemieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od roku 2000 do momentu przejęcia Wydziału przez Uniwersytet Zielonogórski prowadziła zajęcia z translatoryki na Zamiejscowym Wydziale Teologicznym UAM w Gorzowie Wielkopolskim Licencjobiorca metody bezpośredniej nauczania języka niemieckiego przygotowanej przez Szkołę Piomar House w Lesznie, wieloletni pracownik Studium Języków Obcych Project w Gorzowie Wielkopolskim, twórczyni autorskich programów nauczania dla poszczególnych grup zawodowych i wiekowych, uczestnik licznych warsztatów i konferencji metodycznych, współorganizatorka seminariów językoznawczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnorodnych szkoleniach z zakresu dydaktyki, metodyki i organizacji pracy w szkolnictwie na różnych szczeblach. Szerokie spektrum zainteresowań obejmuje ekonomię, literaturę, film, wnętrzarstwo i znajduje odzwierciedlenie w ukończonych studiach podyplomowych: marketing i zarządzanie oraz aranżacja wnętrz.

 TOMASZ WALKOWIAKnauczyciel matematyki

Mgr matematyki, ukończone 5 – letnie studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończone 3 – letnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie nauk ekonomicznych. Pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Dodatkowe uprawnienia: ratownik wodny WOPR, instruktor kajakarstwa, patent żeglarza, ukończony kurs kierownika obozów wędrownych.

Autor i współautor publikacji z ekonomii, m.in.:

Walkowiak Tomasz, Kuciński Andrzej – „Rynek pierwotny alternatywą bezpiecznej inwestycji”, Szczecin 2004, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie;

Walkowiak Tomasz – „Anomalie spółek groszowych na GPW w 2005 roku”, Szczecin 2007, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie;

Kuciński Andrzej, Walkowiak Tomasz –„ Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20”, Szczecin 2008, Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego;

Sabina Ren, Mariusz Mężyński, Marek Rusakiewicz, Tomasz Walkowiak – „Specyfikacja bazy noclegowej i kadry turystycznej w północnej części woj. lubuskiego”, Gorzów 2008, Innowacje w sektorze turystycznym północnej części woj. Lubuskiego;

Sabina Ren, Tomasz Walkowiak – „Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej do badania atrakcyjności turystycznej powiatów północnej części woj. lubuskiego”, Gorzów 2008, Innowacje w sektorze turystycznym północnej części woj. lubuskiego;

Działalność pozazawodowa: członek Zarządu Towarzystwa br. Alberta prowadzące schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gorzowie, prezes Stowarzyszenia Turystyki Kwalifikowanej „Traper 23”, organizator spływów kajakowych.

Dodatkowe zainteresowania: uczestnik wielu wypraw górskich i zdobywca szczytów wysokogórskich na różnych kontynentach.

 

JOLANTA CZUCZWARAnauczyciel informatyki i matematyki

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania, Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego prowadzonego przez Centrum Dydaktyczne Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe Zarządzanie i Marketing. W latach 1996 – 2006 konsultant ds. edukacji informatycznej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Współautorka Przewodnika do ćwiczeń. Arkusz kalkulacyjny od podstaw, Gorzów Wielkopolski 2009. Bogate doświadczenia jako autor i realizator programów szkoleń w zakresie edukacji informatycznej. Autorka i realizator programów szkoleń w zakresie edukacji informatycznej.

Prowadzi kursy z zakresu edukacji informatycznej na różnych poziomach zaawansowania organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Prowadzi w oparciu o autorskie materiały i instrukcje zajęć dydaktycznych i konsultacji w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Nowy zawód dla urzędnika”, „Pracownik w społeczeństwie informacyjnym”, „Lubuskie Centrum Certyfikacyjne”, „Lubuski Przedsiębiorca”. Pełnienie funkcji koordynatora ds. finansów w latach 2006 – 2013.

Egzaminator ECDL, certyfikaty uprawniające do przeprowadzania egzaminów potwierdzających umiejętności wykorzystania technologii informatycznych.

AGATA JACKO – nauczyciel fizyki i  matematyki

Absolwentka I LO w Gorzowie Wielkopolskim, następnie absolwentka Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła z tytułem magistra fizyki ze specjalizacją fizyka medyczna. Dodatkowe kwalifikacje uzyskała, kończąc kurs „Przygotowanie pedagogiczne”.  Ukończyła również Studia Podyplomowe na
Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu, filia w Szczecinie „Matematyka z elementami informatyki”

Obecnie jest pracownikiem Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.
W ramach propagowania myśli technicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej prowadzi zajęcia według autorskiego projektu Pani Rektor Elżbiety Skorupskiej Raczyńskiej przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Czym skorupka za młodu” obejmującego dziedziny nauk takie jak: fizyka i matematyka.

 

ELŻBIETA BŁASZKOWSKA­ – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Mgr historii w zakresie nauczania historii, o­­­­­­d 1997 roku pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2015 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończyła studia podyplomowe z geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany. Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, między innymi:

– kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,

– techniki uczenia się i metody motywujące do nauki,

– uprawnienia realizatora programu „GOLDEN FIVE”,

– kinezjologia edukacyjna,

– unijne programy edukacyjne szansą na rozwój polskiego ucznia.

Uczestniczyła z uczniami w różnych programach i akcjach np. „Młodzi głosują”, „Szkoła z klasą”, „Sokrates-Comenius”, „Młodzież w Europie”, „Pola Nadziei”.

 

PRZEMYSŁAW SŁOWIŃSKI – nauczyciel historii

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, tematem pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Filipowiaka były rozważania nt. „Wierzeń ludu polskiego w wampiry, upiory i zmory na przestrzeni wieków”. Także na Uniwersytecie Szczecińskim obronił pracę doktorską pt. „Administracja terytorialna województwa szczecińskiego w latach 1945-1950”, którą przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Farysia. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną nt. Oflagu II C Woldenberg. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z historią niemieckich obozów jenieckich w okresie II wojny światowej, miejsc pamięci związanych z II wojną światową, historii prasy.

Jest czynnym zawodnikiem w dyscyplinie ciężarów kulowych, zdobywcą złotych medali Mistrzostw Polski Kettlebel Bolt w takich konkurencjach jak: rwanie, podrzut, dwubój.

Jest instruktorem kettlebell sport, girevoy sport, fitness.

 

ALEKSANDRA DUSZKA-SONDEJ –  nauczyciel biologii

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim gdzie pełni funkcję doradcy metodycznego ds. biologii, prowadzi formy doskonalenia zawodowego z zakresu metodyki tego przedmiotu, wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z dydaktyką. Pracuje jako nauczyciel biologii w Gimnazjum nr 7, a od 2016 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Od wielu lat współpracuje
z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, jest przewodniczącą Konkursu Przedmiotowego z biologii dla uczniów gimnazjów naszego województwa. Otrzymała za swoją pracę nagrody Kuratora Oświaty, nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

MAŁGORZATA MŁODZIKOWSKA – nauczyciel chemii

Dyplomowany nauczyciel chemii. a także biologii i informatyki.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku chemia na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na kierunku informatyka Politechniki Szczecińskiej. Od roku 1988 pracuje jako nauczyciel szkół Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie nauczyciel w Gimnazjum nr 7, Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Egzaminator gimnazjalny przedmiotów przyrodniczych.

Systematycznie pracuje z uczniami zdolnymi, efektem czego są zdobyte przez uczniów tytuły finalistów i laureatów przedmiotowych konkursów wojewódzkich.

Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w realizacji programu „Narzędzia w działaniu” w ramach którego m.in. brała udział w badaniu i omówieniu diagnozy kompetencji gimnazjalistów.

Jest współautorem i realizatorem innowacji pedagogicznej „Świat wokół Ciebie bez tajemnic” wprowadzonej od 2013r.w Gimnazjum nr 7.

W latach 2012-2014 uczestniczyła w realizacji projektu „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dwukrotnie nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Nagrodą Kuratora Oświaty.

ROMAN SONDEJ – nauczyciel geografii

Jest dyplomowanym nauczycielem geografii. W latach 1986-93 pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich Gorzowa Wielkopolskiego, w 1991-93 pełnił obowiązki doradcy metodycznego geografii, w 1993-98 był wicedyrektorem w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim, w 1998-99 pracował w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim jako kierownik Pracowni Organizacyjno-Prawnej, w latach 1999-2012 pracował w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – początkowo jako dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, a następnie jako Lubuski Kurator Oświaty. Od roku 2012 ponownie w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim jako konsultant ds. zarządzania oświatą i doradca metodyczny z geografii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych
o kierunku: geologia. Systematycznie uczestniczy w doskonaleniu. Ukończył studia podyplomowe z „Organizacji, zarządzania i nadzoru oświaty”, „Europejskiej administracji rządowej i samorządowej”, „Informatyki”, „Prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w zakresie administracji” oraz „Systemów zarządzania jakością”. Jest certyfikowanym trenerem i edukatorem w zakresie zarządzania oświatą.

W marcu 1998 r. został mianowany „Promotorem reformy oświaty na województwo gorzowskie”. Pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora programów: „Gimnazjum 2002” oraz „Doradztwo metodyczne w powiecie”. Jest egzaminatorem maturalnym z geografii. Wieloletni radny Rady Miasta Gorzów Wielkopolski. Współzałożyciel SKOK Pracowników Oświaty w Gorzowie Wlkp., członek Zarządu AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski, współzałożyciel Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Otrzymał liczne nagrody dyrektora, nagrody kuratora oświaty, nagrodę Ministra Edukacji oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w roku 1995/96 tytuł„Belfer Roku”.

Jego motto:

„Mam sześciu niezawodnych służących.

Nauczyli mnie wszystkiego, co wiem.

Nazywają się Co, Dlaczego, Kiedy, Jak, Gdzie i Kto”.

Rudyard Kipling

 

PIOTR CIECHOMSKI – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, wydział uzbrojenia i lotnictwa oraz studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej, zarządzanie w lotnictwie i zabezpieczenie działań lotniczych

Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach m.in.:

kurs na operatora dronów w zakresie widzialnym, uprawnienia do latania dronami,

– szkolenie w zakresie przetrwania i postępowania w izolacji,

– uprawnienia do obsługo śmigłowców,

– kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Nadzorował służby techniczne w wojskowej jednostce ratowniczej ASAR na śmigłowcach oraz wykonywał loty w składzie załogi ratowniczej.

Brał udział w VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Pracował jako inżynier uzbrojenia lotniczego samolotów Su-22.

Interesuje się problematyką lotnictwa wojskowego, jego rozwojem technicznym, wykorzystywaniem dronów wojskowych i cywilnych, wykonywaniem lotów w zakresie widzialnym, sportem, bieganiem, jazdą na rowerze.

IWONA OLCZYKOWSKA – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim o specjalności nauczycielskiej. Od 1992 r. nauczyciel wychowania fizycznego z Ostio
w Gorzowie Wielkopolskim – nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia podyplomowe – wychowanie prorodzinne i seksualne na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowo posiada dyplom Trenera II klasy piłki ręcznej oraz studia podyplomowe z technologii informacyjnej na Politechnice Szczecińskiej.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę na kursach i konferencjach szczególnie z zakresu profilaktyki uzależnień przeciwdziałania przemocy i cyber przemocy, promuje zdrowy styl życia oraz ruch na świeżym powietrzu. Ukończyła kurs kierownika kolonii i obozów oraz kurs Młodszego ratownika WOPR.

Uwielbia podróże, taniec i jazdę na nartach.

 JOANNA RUTKOWSKAzajęcia artystyczne

Absolwentka I LO, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku filologia polska. Doktorat z językoznawstwa polskiego obroniła na UAM w Poznaniu w 2013 roku (temat rozprawy: „Językowy obraz Bożej Matki w XIX- i XX-wiecznych czytankach i kazaniach majowych”).

Jest także absolwentką PSM I i II stopnia w klasie gitary klasycznej i śpiewu solowego. Gra również na pianinie oraz flecie prostym i poprzecznym.

Jest nauczycielem mianowanym, pięć lat uczyła języka polskiego i pełniła funkcję wychowawcy klasy w SP 16 w Gorzowie.

Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach oraz konferencjach naukowych (z zakresu językoznawstwa oraz sztuki), jest sekretarzem wydawnictwa oraz dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Prywatnie zajmuje się sztuką – w różnych jej aspektach – zarówno muzycznym, jak i plastycznym, technicznym, teatralnym. Pasje: gra na gitarze, śpiew, decoupage, szydełkowanie, techniki „coś z niczego”. Występowała w wielu konkursach muzycznych, przeglądach i spotkaniach recytatorskich, spotkaniach rodzin muzykujących w Lublinie (wraz z rodziną Justyny Steczkowskiej) itp.

Miłośniczka kotów, w szczególności Parysa – rasowego dachowca i Lotty – długowłosej „Brytyjki”.

JOANNA KURIAŃSKA-WOŁOSZYN – zajęcia artystyczne

Dr nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Była zawodniczka klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej KS AZS-AWF Gorzów Wlkp. Instruktorka gimnastyki sportowej, artystycznej, akrobatyki sportowej, pływania, narciarstwa zjazdowego oraz rekreacji ruchowej o specjalności fitness. Ukończyła szkolenia ze step aerobiku, stretchingu i gimnastyki jazzowej. W 2012 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu poradnictwa żywieniowego i dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Humanistycznym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Autorka prac naukowych z zakresu historii i metodyki gimnastyki, uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w regionie oraz zachowań żywieniowych różnych grup ludności

MAGDALENA KRZYŻANIAK- plastyka, zajęcia artystyczne.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w  Gorzowie Wielkopolskim Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu na kierunku wzornictwo przemysłowe oraz studia magisterskie ze specjalnością architektura wnętrz. Uzyskała dyplom z malarstwa i rysunku. Ukończyła kursy z zakresu tworzenia witrażu
i tkaniny unikatowej a także  studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Współzałożycielka Pracowni Działań Artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim, w której

w kameralnej i przyjaznej atmosferze dzieci mogą eksperymentować ze sztuką plastyczną i muzyczną.
Z racji zawodu i pasji zajmuje się również kreacją przestrzeni, tworząc wnętrza z charakterem. Prywatnie Pani złota rączka, ,, żadnej pracy się nie boi.”

Od kilku lat prowadzi również zajęcia artystyczne dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Prowadzi także warsztaty plastyczne dla młodzieży i  dorosłych.

Jej pasją jest malarstwo akwarelowe, renowacja mebli, śpiew i podróże.

ELŻBIETA ZJAWIN – nauczyciel religii

Nauczyciel religii. Studia teologiczne ukończone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2001 r. Dodatkowo ukończone Studia z Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Szczecińskim. Szkolenia zaliczone w ostatnim czasie: Coaching katechety, Praca z uczniem trudnym, Ocenianie kształtujące w katechezie, Stop uzależnieniom. Nauczyciel dyplomowany od 2010 r. Obecne miejsce pracy to: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 5 i Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Dodatkowe zainteresowania to gra na gitarze.

Ks. ANDRZEJ WRĘCZYCKI – nauczyciel religii
Katecheta. Nauczyciel mianowany. Absolwent II LO w Gorzowie Wlkp. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie – Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 roku. Studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej. W latach 2006 – 2007 był koordynatorem ośrodka Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. Od 2013 jest kierownikiem Pieszej Pielgrzymki z Gorzowa na Jasną Górę. Od wielu lat bierze udział w pielgrzymkach pieszych. To nie tylko funkcja, ale przede wszystkim zamiłowanie.

AGNIESZKA WOJTKOWIAK-CZYPAR – nauczyciel etyki

Absolwentka studiów na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, rewalidacja, pedagogika wczesnoszkolna i etyka. Od 2005r. pracowała jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, a od 2010r. jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego. Od 2015r. prowadzi również zajęcia z etyki. Systematycznie poszerza swoją wiedzę na kursach i konferencjach. Koordynatorka wielu projektów. Pomysłodawczyni i organizatorka Gorzowskiego Festiwalu Kreatywności dla uczniów szkół podstawowych.  Jest trenerem „Odysei Umysłu” – międzynarodowego programu rozwijającego wśród dzieci
i młodzieży kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Miłośniczka muzyki, rowerowych wycieczek i żużla.

JULIA CHOMSKApsycholog

magister psychologii i absolwentka psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim.   Specjalistka I i II stopnia w terapii Biofeedback EEG. Psycholog Kadry Narodowej Juniorów na żużlu U19. Psycholog sportu i trener umiejętności psychologicznych. Ponadto ukończyła kurs dietetyki sportowej, który pozwala wesprzeć zawodnika podczas przygotowania mentalnego w sposób kompleksowy. Współpracuje z Drużynowym Mistrzem Polski na żużlu Stalą Gorzów Wielkopolski. Współpracuje zarówno z drużynami sportowymi oraz indywidualnymi zawodnikami od juniorów rozpoczynających swoją przygodę ze sportem po mistrzów Polski, Europy i świata.

W swojej pracy stawia na poszerzanie świadomości sportowców poprzez nowoczesność oraz indywidualne podejście do zawodnika w treningu mentalnym

 JANUSZ KOPACZEWSKI – trener koszykówki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską – trener II klasy koszykówki. Od 2010 roku uczestnik konferencji licencyjnych Polskiego Związku Koszykówki. W roku 2014 ukończył Akademię Trenerów Polskiego Związku Koszykówki oraz Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie. Ponadto posiada kurs kierownika kolonii i obozów sportowych oraz kurs Młodszego Ratownika WOPR.

W latach 2010 – 2011 pracownik dydaktyczny ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim w Katedrze Gier Zespołowych – koszykówka. Od roku 2010 trener dziecięcych i młodzieżowych grup w klubie AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski. Od roku 2014 trener koszykówki w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2014-2015 trener kadry województwa lubuskiego w koszykówce dziewcząt.

Współautor podręcznika „Pierwsze Kroki w Nauczaniu Koszykówki” oraz artykułu „Skuteczność rzutów do celu piłkami o różnym rozmiarze i masie u dziewcząt trenujących koszykówkę i nietrenujących”. Organizator turniejów Mini Basket Ligi oraz prelegent na kursokonferencjach w programie „Nauka, Sport, Przyszłość”.

 

RADOSŁAW DUCHNOWSKI – trener koszykówki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne (1998 r.) ze specjalizacją z koszykówki i pływania

W roku 2014 ukończył Akademię Trenerów Polskiego Związku Koszykówki.

W latach 2001-2008 nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gorzowie Wlkp.

Od 2004 roku nauczyciel i wychowawca w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.

Od roku 2001 trener koszykówki młodzieżowych grup w klubie AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski, trener kadry wojewódzkiej, uczestnik konferencji licencyjnych Polskiego Związku Koszykówki.

W latach 2002-2004 ratownik i instruktor nauki w pływania w CSR Słowianka.

Starszy ratownik WOPR, sternik motorowodny, uprawniony do holowania narciarza wodnego, instruktor kajakarstwa.

Od 2016 r. trener w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Od  pięciu lat czynnie uprawiający triathlon, m.in. dwukrotnie ukończone zawody Ironman (Klagenfurt, Austria 2015 i Frankfurt nad Menem, Niemcy 2016).

ŁUKASZ HISZPAŃSKI – trener koszykówki

Absolwent Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Sport. Ukończył kurs treningu motywacyjnego, wychowawcy kolonijnego, postępowania w stanach pourazowych.

Uzyskał dyplom trenera II klasy koszykówki wraz z uprawnieniami Menadżera sportu. W 2014 roku ukończył Akademię Trenerów PZKosz. Uczestnik wielu kursokonferencji, organizowanych przez PZKosz.

Oprócz koszykówki, która wypełnia większość jego życia, lubi podróżować i nawiązywać nowe znajomości.

MAŁGORZATA GOSZCZYK – gimnastyka korekcyjno –kompensacyjna

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską – trener II klasy koszykówki oraz specjalizacją przyrodniczą. Instruktorka Fitness oraz Zumby. Posiada kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz kurs Młodszego Ratownika WOPR.

Od roku 2012 trenerka dziecięcych grup młodzieżowych w klubie sportowym AZS PWSZ Gorzów Wlkp., a od 2013 trenerka w Miejskim Ośrodku Koszykówki w Gorzowie Wlkp. przy PZKoszu. Od 2015 roku trenerka zajęć korekcyjno – korygujących oraz siłowych w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wolontariuszka prowadząca zajęcia dla osób starszych w stowarzyszeniu „Złoty Kłos”

ROBERT KOZIOŁA – trener piłki nożnej

mgr wychowania fizycznego, ukończył Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, specjalność: nauczycielsko – trenerska w roku 2013, od 2015 pracuje jako trener piłki nożnej w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2011 jest koordynatorem grup młodzieżowych w ZKS Stilon Gorzów, w tym klubie pełni również funkcję Wiceprezesa do spraw szkolenia dzieci i młodzieży. Były zawodnik klubów I, II i III ligi. Licencjonowany trener UEFA B. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, m.in. ukończył staż trenerski w Akademii Piłkarskiej Ajax Amsterdam.

GRZEGORZ BAJKO – trener piłki nożnej

Mgr wychowania fizycznego, ukończył z wyróżnieniem Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, specjalność nauczycielsko – trenerska z gimnastyką korekcyjną. Ukończył również studia na kierunku fizjoterapia. Studiował za granicą na Uniwersytecie Arystotelesa w Grecji. Od 2011 związany z klubem ZKS Stilon Gorzów jako zawodnik i trener grup młodzieżowych. Trener reprezentacji kobiet ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim na Akademickich Mistrzostwach Polski w 2014 roku. Aktualnie skupia się na trenowaniu młodzieży. Uczestnik wielu kursów podnoszących kwalifikacje trenerskie m.in. prestiżowego Coerver Coaching. Ukończył staże trenerskie w Iraklisie Saloniki i Zagłębiu Lubin.

KLAUDIA CZARNODOLSKA – lekkoatletyka, elementy siłowe

Absolwentka studiów licencjackich Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją nauczycielską, instruktor koszykówki z uprawnieniami do prowadzenia zajęć kompensacyjno – korekcyjnych.

Ma specjalizacje instruktorskie z lekkiej atletyki i fitnessu. Trener przygotowania motorycznego w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim i nauczyciel w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Była zawodniczka ekstraklasowego klubu sportowego KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. Poszerza swoje zainteresowania o inne dyscypliny sportowe.

Poza aktywnym spędzaniem czasu wolnego lubi czytać, spotykać się ze znajomymi
i rozkoszować się smakołykami.