|   EN

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z urządzeń kopiujących przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie § 107 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu nr 36/000/2010 z dnia 1 września 2010 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin korzystania z urządzeń kopiujących przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Informatycznego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2011 r.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Zała_cznik nr 1 do Zarza_dzenia Kanclerza nr 1_0101_2011.doc) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza 1/0101/2011

 

Back to top