|   EN

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w naszej placówce realizujemy politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dbamy o ochronę Państwa danych osobowych.

Stosujemy najwyższe standardy zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych  wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników i studentów

Pobierz plik (Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych (RODO)2.pdf) Klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna RODO dla mieszkańców Domu Studenta nr 1 przy ul. Piłsudskiego 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Pobierz plik (Klauzula informacyjna - DS - polski.pdf) Klauzula informacyjna - DS - polski

Pobierz plik (Information clause - DS - english.pdf) Information clause - DS - english

Pobierz plik (INFORMATIONSKLAUSEL - DS - deutsch.pdf) Informationsklausel - DS - deutsch

Pobierz plik (ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - DS - ukraiński.pdf) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - DS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła realizację Projektu pt.:

 

Wizyjny system projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych”

 

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”

Działanie 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw”

 

Całkowita wartość Projektu: 922 008,00 PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 461 004,00PLN

Wkład własny Beneficjenta: 461 004,00 PLN

Poziom dofinansowania: 50 %

 

W ramach realizacji Projektu pt.: „Wizyjny system projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych” zakupiony zostanie skaner laserowy 3D wraz z ramieniem, oporządzeniem i oprogramowaniem.

Realizacja projektu będzie przebiegała w budynku Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Myśliborskiej 34.

Wyposażenie zakupione zostanie w celu zbudowania kompleksowego systemu do badań naukowych i aplikacyjnych w zakresie optycznych, precyzyjnych pomiarów 3D elementów maszyn i urządzeń, systemu optycznego projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych. Opracowane technologie wdrożone zostaną w firmach otoczenia gospodarczego województwa lubuskiego, w szczególności z sektora MŚP, wzbogacając i rozwijając innowacyjne technologie.

Back to top