|   EN

ZUS10 grudnia 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wykład Czy warto inwestować w kiwi? Porównanie wybranych systemów emerytalnych, który przeprowadził Pan Andrzej Bończuk, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim. W wykładzie uczestniczyli studenci studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomicznego.

W ramach wykładu omówione i porównane zostały systemy emerytalne w Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Niemczech, Nowej Zelandii ze względu na stopę zastąpienia, średnią emeryturę i wysokość płaconych składek, a także przedstawione zostały struktury demograficzne i prognozy w wybranych państwach świata.

 

 Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr Andrzej Kuciński

Back to top