|   EN

Finansowane przez UE

Aktualności

Parlament Europejski, 383 głosami za, wybrał w tajnym głosowaniu 16 lipca Ursulę von der Leyen, na przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej.

Ma ona objąć urząd 1 listopada 2019 r. na pięcioletnią kadencję. Oddano 733 głosów, z których 1 był nieważny. 383 posłów głosowało za, 327 przeciw, 22 wstrzymało się od głosu.

 

Więcej na temat wybory pierwszej w historii UE kobiety na urząd Przewodniczącego KE http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190711IPR56824/parlament-wybiera-ursule-von-der-leyen-pierwsza-kobiete-przewodniczaca-komisji

     Z największą przyjemnością przedstawiamy publikację studencką "Między równością a różnorodnością. Zbiór esejów                 studenckich" ("Equality, diversity, inclusion: students’ perspective"). Autorkami rozdziałów są uczestniczki dwóch                 kursów dydaktycznych – wykładu „Administracja wobec praw człowieka” i seminarium dyplomowego „Równość i                   niedyskryminacja w Unii Europejskiej” – realizowanych w ramach grantu Unii Europejskiej Jean Monnet Module                     „Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo)                         dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu Erasmus+ w okresie 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r. na           Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

        Głównym celem publikacji jest zainicjowanie studenckiej debaty nauko‑ wej na temat szeroko rozumianej problematyki          praw człowieka i równości. Książka przedstawia wyniki badań studentów w zakresie praw człowieka, w tym prawa                antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku normatywnego Unii Europejskiej.

Zebrane w książce teksty stanowią próbę pierwszej – utrzymanej w duchu dyskursu naukowego – refleksji naukowej przedstawicielek najmłodszego pokolenia świata akademickiego – studentek stu‑ diów pierwszego stopnia na kierunku administracja.

 

Pobierz plik (książka - scalone.pdf) Miedzy rownoscia a roznorodnoscia 

W dniu 17 czerwca 2019 r. koordynatorka EUIncSo - dr Aleksnadra Szczerba-Zawada - wygłosiła podczas Queer History Conference 2019 na San Francisco State University referat na temat "Beyond Protection Against Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity: History, Presence, and Prospects of the Legal Recognition of Same-Sex Marriages in the European Union" przygotowany w oparciu o wyniki badań prowadzonych w ramach Jean Monnet Module EUIncSo.

Poniżej pełen program konferencji.

 

 Pobierz plik (QHC 2019 Schedule _ College of Ethnic Studies.pdf) program Queer History Conference 2019 

EUIncSo zaprasza na V ogólnopolską konferencję naukową "Młodzi dla Bezpieczeństwa. 15 lat członkostwa w UE". Konferencja odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym. Konferencja adresowana jest do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest miejscem integracji młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Interdyscyplinarny charakter konferencji tworzy przestrzeń, w której możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także która w zamiarze organizatorów ma inspirować do dalszych poszukiwań badawczych i edukacji w tym obszarze.

Rejestracja na konferencję rozpoczyna się o godzinie 9.30.

 Pobierz plik (Młodzi o bezpieczeństwie 2019.pdf) MdB 2019 program 

 Pobierz plik (59718002_2233111173621247_5321740422802833408_n.jpg) plakat

Zapraszamy na najbliższy wykład z "Administracji wobec praw człowieka" w ramach projektu EUIncSo. 
Gościem specjalnym będzie Pan dr Piotr Godzisz, z którym będziemy rozmawiać nt. przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w tym w szczególności - mowy nienawiści.

Dr Piotr Godzisz jest specjalistą ds. przestępstw z nienawiści oraz członkiem zarządu stowarzyszenia Lambda Warszawa. Jako badacz współpracował m.in. z Misją OBWE w Skopje, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Uniwersytetem Warszawskim. Szkolił policjantów, prokuratorów, sędziów i organizacje pozarządowe w kilku krajach Europy. Zasiada w radzie doradczej International Network for Hate Studies. Prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora uzyskał na University College London.

Zapraszamy - poniedziałek, 14.01.2019 r., godz. 15.30, WAiBN AJP, bud. nr 7, sala 117.

Plakat III ogólnopolski okrągły stół EUINcSo

Jean Monnet Module EUIncSo wraz z organizatorami i partnerami zaprasza na III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”. Debata będzie miała miejsce 15 stycznia 2019 r. od godz. 9:45 w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem okrągłego stołu gromadzącego naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska prawniczego, organów władzy i mediów oraz studentów jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji, mogących prowadzić do przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wyeliminowanie, a przynajmniej zmniejszenie skali, tych niepokojących zjawisk, wciąż obecnych w przestrzeni publicznej i sferze prywatnej (potwierdzają to najnowsze raporty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie http://hatecrime.osce.org/2017-data oraz Unii Europejskiej http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews), jest istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego jednostki, jak i całego społeczeństwa i wymaga wielopoziomowych i zróżnicowanych działań, w tym edukacyjnych. 

Wydarzenie adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców,  w szczególności do studentów, przedstawicieli zawodów prawniczych, świata nauki, mediów, administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

Debata jest organizowana przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP, oraz Pracownię Etnopedagogiki przy ACBiR AJP we współpracy z Lambdą Warszawa, Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE),  Jean Monnet Chair „The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union” oraz Jean Monnet Module EUMIGRO.

Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad konferencją objął portal gorzów24.pl.

Okrągły stół EUIncSo jest organizowany w ramach Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 

Pobierz plik (okrągły stół EUIncSO 2019 04.01.2019.pdf) program III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo

Back to top