|   EN

                                                                   

            W dniach 18 – 19 maja odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Drogą pamięci i pojednania

W 70-tą rocznicę Akcji Wisła 1947-2017”.

            Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od otwarcia wystawy, której dokonała Pani Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska

oraz Pani Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim dr hab. prof. nadzw. Beata Orłowska. Wystawę można było oglądać w budynku biblioteki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chopina 52, a zapoczątkowała ona obrady prelegentów, którzy swoje wystąpienia zaprezentowali w Auli im. Prof. Kirkora budynku dydaktycznego przy ulicy Chopina 52. 

Swoje referaty przedstawili Pan dr Krzysztof Wasilewski z  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w  Gorzowie Wielkopolskim zatytułowany „Między Wołyniem a Akcją "Wisła". Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w lokalnym dyskursie prasowym”; Pan mgr Grzegorz Wanatko z Muzeum Wsi Lubuskiej z referatem pt.: Przesiedleńcy z Akcji Wisła na Ziemi Lubuskiej
na przykładzie wsi Niwiska”
oraz Pani mgr Tamara Włodarczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego – „Akcja Wisła we wspomnieniach dolnośląskich Łemków” . Jako ostatni wystąpił Pan dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który poruszył temat  „Polityka władz państwowych PRL wobec ludności ukraińskiej i łemkowskiej przesiedlonej w ramach Akcji ,,Wisła” na teren województwa olsztyńskiego”.

Podczas spotkania goście mieli możliwość obejrzenia filmów: "Akcja Wisła" oraz Akcja Wisła 55 lat później", reż. Jadwigi Nowakowskiej. Projekcja filmów została zainicjowana przez Panią mgr  Iwonę  Bartnicką z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim oraz  DKF Megaron.

            Drugi dzień konferencji odbył się w bibliotece Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a rozpoczął się on od uroczystości, podczas której Pani dr hab. prof. nadzw. Beata Orłowska , Pan dr Piotr Krzyżanowski oraz Pan dr Mirosław Pecuch z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki oraz pracę na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Postanowieniem Prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Pani Ewa Dębicka oraz Ksiądz Artur Graban.

            W dalszej części spotkania ze swoimi referatami wystąpili kolejno: Pan prof. Roman Drozd z Akademii Pomorskiej w Słupsku – „Akcja „Wisła” a godność Ukraińców w Polsce”; Pan prof. Przemysław Rotengruber z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Historia, pamięć, współpraca. O przeszkodach dzielących Polaków i Rusinów”; Pan  prof. Stefan Dudra z  Uniwersytetu Zielonogórskiego - Romowie w Akcji ,,Wisła” ; Pan prof. Janusz Mieczkowski z  Uniwersytetu Szczecińskiego – „Aktywność online Kościoła Greckokatolickiego w Polsce na rzecz upamiętnienia akcji Wisła. Przypadek Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej”; Pan dr  Witold Bobryk  z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Dzieje Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej na tle współczesnej historii Polski; Pan dr Mirosław Pecuch z Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim - Greckokatoliccy duchowni w Gorzowskiem; Pan dr Arkadiusz Słabig z  Akademii Pomorskiej w Słupsku - Społeczność ukraińska na Ziemiach Północnych i Zachodnich w latach 1956-1990 w świetle materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Pan dr Arkadiusz Tyda z Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury w Zielonej Górze oraz z  Uniwersytetu Zielonogórskiego - Organizacja Obrony Łemkowszczyzny wobec akcji 'Wisła' ; Pan mgr Marek Syrnyk z Uniwersytetu Szczecińskiego - Sprawa obiektowa "Beta" - SB wobec mniejszości ukraińskiej w Gorzowie 1971-1989 oraz Pan dr hab. prof. nadzw. Paweł Leszczyński z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy 1991-2017. Między retoryką a realiami.

Podsumowania  i zakończenia konferencji dokonali dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska oraz dr Piotr Krzyżanowski dziękując wszystkim za przybycie i czynny udział w spotkaniu, w którym nie zabrakło również dyskusji i wspólnej wymiany poglądów.

 

            Sama konferencja spotkała się z dużym uznaniem wśród zebranych gości, którzy nieszczędzili słów podziękowania w stronę organizatorów.

            Dziękujemy wszystkim za czynny udział w konferencji i oczekujemy publikacji będącej wynikiem prezentowanych referatów.

AK

 

Back to top